Business

ดัน ‘เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’ ดึงนักท่องเที่ยว รับนโยบายวีซ่าฟรีไทย-จีน 1 มี.ค.นี้

“พวงเพ็ชร” ชู “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” โกยเม็ดเงินท่องเที่ยวเข้าประเทศ รับนโยบายวีซ่าฟรีไทย-จีน 1 มีนาคมนี้

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะประกอบด้วย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วีซ่าฟรีไทย-จีน

พร้อมกันนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศที่กำลังจะมาถึง โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม รวมถึงเพิ่มปริมาณสัตว์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาและพักผ่อนในบรรยากาศที่ร่มรื่น ซึ่งจากการลงพื้นที่วันนี้รู้สึกยินดีที่ได้เห็นนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตัวกิจกรรมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น คาดหวังว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะเพิ่มโอกาสเมืองเชียงใหม่ให้กลับมาได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอีกครั้ง ดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก สอดรับนโยบายวีซ่าฟรี ไทย-จีน ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 มีนาคมนี้

เชียงใหม่

ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมสัตว์ต่างๆ ที่หาชมได้ยาก มาบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างใกล้ชิด และร่วมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมไว้ ให้ทุกคนท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

สำหรับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ปัจจุบัน นับเป็นหน่วยงานที่ดูแลการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หนึ่งในเป้าหมายการเดินทางยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐและเงินรายได้จากสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นหลัก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg

Avatar photo