Business

กรมการขนส่งทางราง เผย 6 วัน ‘สงกรานต์ 2566’ ประชาชนแห่เดินทางด้วยระบบราง 5.4 ล้านคน

กรมการขนส่งทางราง เผย 6 วัน “สงกรานต์ 2566” ประชาชนแห่เดินทางด้วยระบบราง 5.4 ล้านคน

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง  กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่าง 11 – 17 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา 6 วันคือ วันที่ 11 – 16 เมษายน 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 5,408,895 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 148,843 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการ 2.68% (ประมาณการ 6 วัน 5,557,738 คน-เที่ยว แบ่งเป็นรถไฟ 503,167 คน-เที่ยวและรถไฟฟ้า 5,054,571 คน-เที่ยว)

สงกรานต์ 2566

สงกรานต์ 2566 ยอดรวม 6 วัน 5.4 ล้านคน

ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 412,655 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 184,302 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 228,353 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 211,164 คน-เที่ยว และขาเข้า 201,491 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 132,620 คน-เที่ยว (ขาออก 67,639 คน-เที่ยว และขาเข้า 64,981 คน-เที่ยว)

รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 115,280 คน-เที่ยว (ขาออก 58,904 คน-เที่ยว และขาเข้า 56,376 คน-เที่ยว) สายเหนือ 80,686 คน-เที่ยว (ขาออก 42,238 คน-เที่ยว ขาเข้า 38,448 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 51,323 คน-เที่ยว (ขาออก 25,562 คน-เที่ยว ขาเข้า 25,761 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 32,746 คน-เที่ยว (ขาออก 16,821 คน-เที่ยว ขาเข้า 15,925 คน-เที่ยว)

และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 6 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 4,996,240 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 277,660 คน-เที่ยว สายสีแดง 85,713 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 140,805 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 1,336,400 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 3,155,662 คน-เที่ยว

สงกรานต์ 2566

ตัวเลขผู้โดยสารใช้ระบบราง วันที่ 6 ของเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 16 เมษายน 2566) ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 670,682 คน-เที่ยว ลดลงจากวันที่ 15 เมษายน 2566 จำนวน 178,141 คน-เที่ยว หรือลดลง 20.99% และต่ำกว่าประมาณการ 44,521 คน-เที่ยว (ประมาณการวันที่ 16 เมษายน 2566 จำนวน 715,203 คน-เที่ยว) หรือต่ำกว่าประมาณการ 6.22%

แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 66,964 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 603,718 คน-เที่ยว

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 218 ขบวน (รวมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 2 ขบวน คือ ขบวน 6 เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์ และขบวน 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพอภิวัฒน์ มีผู้โดยสาร 1,044 คน) มีผู้ใช้บริการจำนวน 66,964 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 28,040 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการ 29.51% (ประมาณการ 95,004 คน-เที่ยว)

แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 32,568 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 34,396 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 27,992 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 38,972 คน-เที่ยว

โดยพบว่า สายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 20,779 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 9,501 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 10,229 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายใต้มีผู้ใช้บริการ 17,256 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,385 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 13,394 คน-เที่ยว) สายเหนือ 13,867 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,649 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 8,218 คน-เที่ยว)

สายตะวันออก 7,719 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,923 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,796 คน-เที่ยว) และสายแม่กลองและมหาชัย 4,209 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,201 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,008 คน-เที่ยว)

สงกรานต์ 2566

  1. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,104 เที่ยว มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 603,718 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ –16,481 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการ 2.66% (ประมาณการ 620,199 คน-เที่ยว)

ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว จำนวน 36,277 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 11,449 คน-เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 2 คน) รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยว จำนวน 16,522 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 250 เที่ยว จำนวน 157,906 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,234 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 381,564 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 375,234 คน-เที่ยว และสายสีทอง 6,330 คน-เที่ยว)

สำหรับด้านความปลอดภัย มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ 1 ครั้ง โดยขบวนรถชานเมืองที่ 301 ( กรุงเทพ – ลพบุรี ) ขณะทำขบวนรถอยู่ระหว่างสถานีบางปะอิน – สถานีบ้านโพ หลักกิโลเมตรที่ 58 – 59 พื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ก่อเหตุอยู่ข้างทางรถไฟใช้ก้อนหินขว้างปาใส่ขบวนรถ ถูกรถโบกี้ชั้น 3 คันที่ 2 จากทางด้านรถจักรทำการ เป็นเหตุให้กระจกหน้าต่างบานที่ 8 แตกเสียหาย ผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถไม่ได้รับอันตราย นายสถานีรถไฟบางปะอิน ได้แจ้งความไว้

กับ สภ.บางปะอิน และเหตุระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง โดยรถไฟฟ้าสีแดง สายนครวิถี เกิดสัญญาณไฟ M02 ก่อนเข้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขัดข้อง ทำให้ขบวนรถไฟ T22 เที่ยว 2080 เกิดระบบควบคุมการเดินรถขัดข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขเบื้องต้น ส่งผลให้ขบวนรถไฟ T22 เที่ยว 2080 ล่าช้าจากตารางเวลา 12 นาที จำนวน 1 เที่ยว

สงกรานต์ 2566

คาดวันนี้เดินทางมากสุด เตรียมพร้อมรองรับประชาชน

ทั้งนี้ คาดว่าวันที่ 17 เมษายน2566 จะมีผู้ใช้บริการหนาแน่น กรมการขนส่งทางรางได้เตรียมพร้อมรองรับประชาชนเที่ยวกลับต่างจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยด้านการอำนวยความสะดวก ได้ประสาน รฟท. พ่วงตู้เพิ่มไปกับเส้นทางที่มีผู้โดยสารหนาแน่น

รวมทั้งจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 3 ขบวน (ขบวน 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพอภิวัฒน์ ขบวน 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพอภิวัฒน์ และขบวน 936 อุดรธานี-กรุงเทพอภิวัฒน์)

และรฟท. จัดเตรียมรถเข็นให้บริการที่บริเวณชานชาลาขาเข้าและชั้นล่างของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อรองรับประชาชนที่มีสัมภาระจำนวนมาก/น้ำหนักมากด้วย พร้อมทั้งจัดรถ shuttle busให้บริการฟรีระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

และประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า พิจารณาเพิ่มความถี่ในช่วงเย็นของวันที่ 17 เมษายน 2566 และช่วงเช้าของวันที่ 17-18 เมษายน 2566 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน

ส่วนด้านความปลอดภัย ยังคงขอความร่วมมือจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยกันดูแลประจำจุดตัดทางลักผ่าน/จุดตัดที่ไม่มีเครื่องกั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนเสมอระดับ กำชับผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านการเดินรถไฟ/รถไฟฟ้าต้องไม่มีแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินรถ รวมถึงจัดตำรวจรถไฟ /เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม./สุนัข K-9 กระจายกำลังบนขบวนรถไฟ/รถไฟฟ้า และที่สถานี

นอกจากนี้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทีการประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแลความปลอดภัยและชีวิตแก่ผู้ใช้บริการระบบราง ทั้งนี้ ที่ผ่านมา 5วันจนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo