Business

รู้ยัง! ยืนยันตัวตน ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ช่วงวันหยุด ผ่าน 3 แบงก์รัฐ สาขาในห้างได้แล้ว เริ่มพรุ่งนี้

ยืนยันตัวตน ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ช่วงวันหยุด ผ่าน 3 แบงก์รัฐ สาขาในห้างได้แล้ว เริ่ม 11 มี.ค. นี้

กระทรวงการคลัง แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตน โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2566 ในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สามารถมาใช้บริการได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ บัตรสวัสดิกาsแห่งรัฐรอบใหม่  ซึ่งผู้ทีจะยืนยันตัวตนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo