ดูหนังออนไลน์
PR News

‘MTL’ คว้ารางวัล ‘Best Life Insurance..’ ปี 2

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL โดยดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รับรางวัล “Best Life Insurance Company – Thailand 2018 จากการประกวด International Finance Awards 2018 จัดโดยนิตยสาร International Finance

ผู้บริหาร MTL รับรางวัล “Best Life Insurance Company – Thailand 2018

รางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย ที่มีพัฒนาการทางธุรกิจอย่างยอดเยี่ยม และถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีความสำเร็จในด้านการบริหารงาน และความก้าวหน้าทางธุรกิจ โดยเฉพาะระบบการจัดการทางการเงิน ที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของการประกันชีวิตได้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความโดดเด่นในด้านองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการแก่ลูกค้า และด้านหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในปี 2017 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Most Innovation Life Insurance Company-Thailand 2017

อรวรรณ หอยจันทร์