ดูหนังออนไลน์
Economics

กฟผ.เตรียมออกพันธบัตรวงเงิน 1 หมื่นล้าน มิ.ย.นี้

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้คัดเลือกผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร 2 ราย ได้แก่ ธนาคารธนชาต (TBANK) และ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ กฟผ.วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อายุ 15 และ 20 ปี

“เป็นครั้งแรกที่กระทรวงการคลังดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่รัฐวิสาหกิจโดยการออกพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันและเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่จำกัดจำนวนผู้ซื้อ นับว่าเป็นการพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ลงทุนสนใจลงทุนในพันธบัตรของ กฟผ.มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีกำหนดการออกพันธบัตรภายในเดือนมิถุนายน 2561”

ทั้งนี้ กฟผ.เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) อยู่ในระดับ AAA

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK