ดูหนังออนไลน์
Economics

‘สุวรรณภูมิ’ ลุยประมูลงานก่อสร้าง 2.9 หมื่นล้านเล็งจบแผนเฟส 2 ปีนี้

“สนามบินสุวรรณภูมิ” ลุยงานก่อสร้าง 2.9 หมื่นล้านบาท หวังปิดฉากการประมูลแผนพัฒนาเฟส 2 พร้อมขึ้นเฟส 3 ในปีนี้ ด้าน “เทอร์มินอล 2” ยังไม่ชัด ต้องส่งข้อมูลให้บอร์ดตัดสินใจอีกรอบ 23 ม.ค. นี้

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2562 ทอท. จะผลักดันการประมูลโครงการพัฒนาสนามสุวรรณภูมิเฟสที่ 2 ให้แล้วเสร็จและเริ่มต้นการเปิดประมูลโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่ 3 อย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่ 2 ยังเหลืองานก่อสร้างอีก 1 งาน จากทั้งหมด 7 งาน คือ งานจ้างก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Wing) อาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (งาน CC2) วงเงินรวมประมาณ 7,600 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทอท. ได้แยกงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออกมาเปิดประมูลก่อน เพื่อความรวดเร็ว โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. มีมติเห็นชอบร่างเงื่อนไขการประมูล (TOR) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ราคากลาง 987 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งอยู่ที่ 977 ล้านบาท

สำหรับปัจจุบัน ทอท. อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นต่อร่างทีโออาร์และจะสามารถเปิดจำหน่ายทีโออาร์ได้ในเร็วๆ นี้ โดยคาดว่า การประมูลจะแล้วเสร็จและทราบรายชื่อผู้ชนะการประมูลในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562

ด้านงานจ้างก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Wing) นั้น ทอท. ได้ปรับแบบเป็นการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Wing) แทน เพื่อความสะดวกในการดำเนินการก่อสร้างและเปิดให้บริการผู้โดยสารไปพร้อมกัน

สภาพัฒน์ไฟเขียว “เวสต์วิง-รันเวย์ 3″

รายงานข่าวเปิดเผยต่อว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้เห็นชอบงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Wing) วงเงิน 6.6 พันล้านบาท ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเฟสที่ 2 และงานก่อสร้างทางวิ่ง (Runway) แห่งที่ 3 วงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเฟสที่ 3 เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ สภาพัฒน์จะเสนอเรื่องสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคาดว่า ครม. จะเห็นชอบได้เร็วที่สุดภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า

สำหรับงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Wing) นั้น เมื่อ ครม. เห็นชอบแล้ว ก็ยังไม่สามารถเปิดประมูลได้ทันที เพราะอยู่ระหว่างการปรับแบบ โดยคาดว่าการปรับแบบจะใช้เวลาประมาณ 3-5 เดือนและแล้วเสร็จในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ จากนั้น ทอท. จะดำเนินการเสนอร่างทีโออาร์เข้าบอร์ดและเปิดประมูลได้ภายในปีนี้ เพราะรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ในส่วนนี้ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

ด้านรันเวย์แห่งที่ 3 ถ้าหากผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ทาง ทอท. ก็จะเสนอร่างทีโออาร์เข้าบอร์ดและเปิดประมูลหาผู้รับเหมาในปีนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ชนะการประมูลยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ จนกว่าอีไอเอจะผ่านความเห็นชอบ โดยเบื้องต้น ทอท. จะเสนออีไอเอของรันเวย์แห่งที่ 3 และรันเวย์ที่ 4 ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 25 มกราคมนี้

 

รอบอร์ดเคาะ ‘เทอร์มินอล 2’ ให้ชัด

สำหรับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร (Terminal) แห่งที่ 2 วงเงิน 4.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่ 3 นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความคิดจากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและคาดว่า จะรวบรวมความเห็นเสนอให้บอร์ดพิจารณาได้ในวันที่ 23 มกราคมนี้ จากนั้นจึงทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

โดยขณะนี้โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 คงไม่มีปัญหาเรื่องที่ตั้งและแผนแม่บท (Master Plan) แล้ว แต่ต้องรอดูว่า ที่ประชุมบอร์ดวันที่ 23 มกราคมนี้ จะให้ปรับแบบอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 มากน้อยแค่ไหน จากนั้น ทอท. ต้องพิจารณาว่า จะดำเนินการอย่างไรกับการประกวดออกแบบที่มีกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก หรือ ‘กลุ่มดวงฤทธิ บุนนาค’ เป็นผู้ชนะ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ทอท. ยังไม่ได้วางกรอบเวลาหรือตั้งเป้าหมายการเปิดประมูลอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 เนื่องจากต้องการให้โครงการได้ข้อสรุปและตอบคำถามสังคมให้ครบทุกข้อก่อน จึงดำเนินการต่อไป

 

 

NOPPHAWHAN TECHASANEE