ดูหนังออนไลน์
Economics

5บริษัทเข้ารับเอกสารประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 ตามทีโออาร์การเปิดประมูลภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในวันนี้ ได้มีบริษัทที่สนใจเข้ามารับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูล ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 5 บริษัท ได้แก่

– บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม จำกัด นำโดย Mr. Naser Al Hajrl, Senior Vice President Operation

– บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร

– บริษัท Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. นำโดย Mr. Minoru Fukuda กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป สำนักงานกรุงเทพฯ

– บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ จำกัด นำโดย Mr. Pascal Laroche, Country Chair and General Manager

– บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวจะนำเอกสารที่ได้รับไปศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการมายื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 ตามขั้นตอนต่อไป

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK