ดูหนังออนไลน์
Politics

น้ำท่วม ‘ประจวบฯ-ชุมพร’ กระทบ 16 เส้นทาง

ทางหลวงชนบทรับมืออุทกภัยใน 2 จังหวัด  กระทบ 8 เส้นทาง “สัญจรไม่ได้”  ส่งเจ้าหน้าที่ รถ สิ่งของบริโภคเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์ปัจจุบันว่า ขณะนี้มีถนนทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 16 สายทาง ใน 2 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร  สามารถสัญจรผ่านได้ 8 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 8 สายทาง ดังนี้

กรมทางหลวง

8 เส้นทาง “สัญจร”ไม่ได้

 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1013 แยก ทล.4  บ้านต้นทองหลาง อ.บางสะพาน,บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1032 แยก ทล.4  บ้านคลองลอย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1044 แยก ทล.4  บ้านหนองขนาน อ.ทับสะแก,เมือง จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.2004 แยก ทล.37 บ้านหนองขอน อ.ปราณบุรี,หัวหิน จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.4007 แยก ทล.3169 บ้านหนองระแวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 แยกทล.37 บ้านไทรงาม อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1046 แยกทล.4 บ้านน้ำตกไทรคู่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.5060 แยกทช.ปข.1029 บ้านทับสะแก จ.ประจวบฯ

8 เส้นทาง “สัญจร”ได้

 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.4007 แยก ทล.3169 บ้านหนองระแวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1023 แยก ทล.4  บ้านเขาน้อย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1059 แยกทล.4 บ้านเนินกรวด อ.บางสะพานน้อย,บางสะพาน จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1042 แยก ทล.4 บ้านหินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.4024 แยกทล.3217 บ้านรวมไทย อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1012 แยกทล.4 บ้านวังมะเดื่อ อ.เมือง จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.4010 แยกทล.3218 – บ้านดอนมะกอก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
 • ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.3009 แยก ทล.327  บ้านทุ่งเบี้ย อ.เมือง จ.ชุมพร

กรมทางหลวง

ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สะพานเบลีย์ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที
รวมถึง ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

The Bangkok Insight Editorial Team