ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เชียงใหม่เพิ่มอีก 8 ร้านอาหาร-ผับ ใครไปมารีบตรวจโควิดด่วน!

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศพื้นที่เสี่ยงระบาดเพิ่มเติมอีก 8 แห่ง ทั้งหมดเป็นร้านอาหารและผับ ระหว่างวันที่ 3-8 เม.ย. ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19
โควิดเชียงใหม่
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงระบาด ดังกล่าาว สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง หรือจุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ตามประกาศของสาธารณสุขจังหวัด
สำหรับจุดตรวจโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่มีดังนี้
จุดตรวจโควิด
อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทศพร โชคชัยผล