ดูหนังออนไลน์
Business

10 บาทคุ้มครองได้! คปภ.ออกประกันภัยกลุ่ม 10 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ-โควิด-แพ้วัคซีน

คปภ. ออก “ประกันภัยกลุ่ม 10  บาท สงกรานต์อุ่นใจ” คุ้มครองอุบัติเหตุ-โควิด-แพ้วัคซีน รับประกันภัยอายุ 20-70 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจประกันภัย เปิดตัวประกันภัยกลุ่มชื่อ “ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส” เปิดขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564 รับประกันภัยอายุ 20-70 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท คุ้มครอง 5 ด้าน คือ

Songkran Festival, Thailand travel concept – The Most Beautiful Places To Visit In Thailand in flat style. (Translation : Name road thanon khao san )

1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท

2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากผลกระทบการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ทำประกันภัย และมีการฉีดวัคซีนหลังทำประกันภัย จะได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาท

4. ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันละ 300 บาท ไม่เกิน 20 วัน จะได้รับความคุ้มครองไม่เกิน 6,000 บาท

5. กรณีติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับคุ้มครอง 3,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight