ดูหนังออนไลน์
COVID-19

วัคซีนโควิด-19 ทำไมถึงไม่ฉีดให้เด็ก ‘หมอยง’ เคลียร์ชัด

หมอยง พูดชัด ไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี เหตุเพราะยังไม่มีผลการศึกษา พบการติดเชื้อน้อย และส่วนใหญอาการไม่รุนแรง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก ถึงเหตุผลที่ไม่เลือกฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยระบุว่า

“วัคซีนโควิด – 19 ทำไมถึงไม่ฉีดให้ในเด็ก

วัคซีนโควิด พัฒนาขึ้นมาอย่างเร่งรีบ ยังไม่มีการศึกษาใด ในการให้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี การขึ้นทะเบียนจึงยังให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไปทุกชนิดของวัคซีน จนกว่าจะมีการศึกษาถึงผลการใช้ขนาดในเด็ก จึงจะมีการนำมาใช้ได้ น่าจะมีข้อมูลปลายปีหรือปีหน้า

โควิด 19 ติดเชื้อในเด็กส่วนมากเกือบทั้งหมดอาการไม่รุนแรง และมีอัตราตายที่ต่ำมากมาก จะเป็น 1 ใน พันหรือหมื่นทีเดียว ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กเล็ก

นอกจากนี้ การติดเชื้อในเด็ก ขณะนี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ มีการศึกษาการติดเชื้อในเด็กในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโควิด พบว่าเด็กมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าในผู้ใหญ่ถึง 3 เท่า

ด้วยเหตุผลดังกล่าว วัคซีน โควิด 19 ยังไม่ให้ในเด็ก ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับวัคซีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT