ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เพิ่มจุดเสี่ยงโควิด ชลบุรี พื้นที่ศรีราชา พัทยา วันนี้เจอผู้ติดเชื้อใหม่ 14 ราย ‘หนูไม่ดื้ม’ เริ่มลาม

เพิ่มจุดเสี่ยงโควิด ชลบุรี สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ย่านศรีราชา พัทยา ออกประกาศฉบับที่ 36 หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ 14 รายวันนี้ ร้านหนูไม่ดื้อเริ่มพบกลุ่มเสี่ยงเพิ่ม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ออกประกาศฉบับที่ 36 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เพิ่มจุดเสี่ยงโควิด ชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่ ดังต่อไปนี้

เพิ่มจุดเสี่ยงโควิด ชลบุรี

หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

สำหรับประกาศฉบับที่ 36 ระบุข้อมูลสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 7 แห่ง ดังนี้

  • ร้านมิติแอทพัทนยา (มิติ@พัทยา) ถนนพัทยาสาย 3 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 24.00 – 01.30 น.
  • ตลาดบิ๊กฟู้ด ซอยประปาศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น.
  • ตลาดหัวสนามบิน เครือสหพัฒน์ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 28 ธันวาคม 2563 และ 10 มกราคม 2564 เวลา 16.00 – 17.00 น.

  • ตลาดวรกิจ 9 กิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 เวลา 18.00 – 18.30 น.
  • ตลาดบึงวรกิจ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 4 มกราคม และ 9 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น.
  • การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 09.00 น.
  • ตลาดสดศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 07.00 – 07.30 น.

 

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ยังได้สรุปการระบาดของโรคโควิด-19 ร้านหนูไม่ดื้อ วันที่ 13 มกราคม 2564 ว่า พบ- ผู้สัมผัสในร้าน รวม 24 ราย, พนักงาน 11 ราย, ลูกค้า 13 ราย และผู้สัมผัสใกล้ชิดของคนที่ไปร้าน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย

สำหรับสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 มกราคม 2564 พบผ้ป่วยยืนยันรายใหม่ 14 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 8 ราย เพศหญิง 6 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม อยู่ที่ 620 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย แบ่งเป็นการพบในพื้นที่อำเภอเมือง 1 ราย, อำเภอบางละมุง 4 ราย และอำเภอศรีราชา 9 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT