ดูหนังออนไลน์
Politics

ครม.เบรกโครงการเมืองต้นแบบฯจะนะ สั่งศึกษาทบทวนใหม่

ครม.สั่งทบทวนโครงการเมืองต้นแบบจะนะ” ตามการหารือระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ที่ปักหลักชุมนุมมานานนับสัปดาห์

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ทบทวนโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา โดยให้พิจารณาโครงการอีกครั้งตามข้อตกลงระหว่างกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นและตัวแทนรัฐบาลที่ยื่นรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น เดินทางมชุมนุมบริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนโครงการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชุมชนและขั้นตอนการดำเนินโครงการไม่มีมีควมเหมาะสม

บรรดาครูและนักเรียน​กลุ่ม​โรงเรียน​สอน​ศาสนา​ในอำเภอ​จะ​นะ​จังหวัด​สงขลา​ออกมาแสดง​พลัง​ เพื่อ​จะ​บอก​กับ​รัฐบาล​ว่าไม่ต้อง​การให้เกิดนิคม​อุตสาหกรรม​ขึ้น​ใน​วันที่​อำเภอ​จะ​นะ (ภาพจากทวิตเตอร์ : บรรจง มะแส @bnasae)

ที่ผ่านมา โครงการฯนี้ได้ถูกตั้งข้อสงสัยและต่อต้านจากคนในท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบ หากมีการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยมีการตั้งหลายประเด็นที่ไม่มีความโปร่งใส ในขณะที่หน่วยงานรัฐที่ดำเนินโครงการมองว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม

สำหับข้อเสนอที่ครม.รับทราบจากข้อตกลงกับกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น 2 ประเด็น คือ

1. เสนอให้ยกเลิกมติ ครม.ที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา ทุกฉบับ และยังเสนอในรายละเอียดให้คณะกรรมการผังเมือง และกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องยกเลิกกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวม จ.สงขลา พ.ศ. 2559 รวมถึงให้หน่วยงานรัฐและเอกชน เจ้าของโครงการ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ ต้องไม่ดำเนินกระบวนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

2. ทางกลุ่มจะนะฯ ได้เสนอให้รัฐบาลต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ของ จ.สงขลา หรือ SEA และอยากให้มีแต่งตั้งคณะทำงานจากภาคประชาชน นักวิชาการ ที่เหมาะสม ตามที่ภาคประชาชนเสนอ เพื่อร่วมวางกรอบการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์

คณะทำงานจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายและต้องให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและนักวิชาการที่ประชาชนคัดเลือกมาด้วย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้รับทราบเรื่องนี้และได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รับรายงานผลการหารือดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้แนวทางปฎิบัติที่ชัดเจนโดยด่วน และนำเสนอครม.อีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

The Bangkok Insight Editorial Team