ดูหนังออนไลน์
General

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ‘มรภ.เชียงใหม่-มรภ.เพชรบูรณ์’

 

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559– 2560

วันนี้ (8 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น นายเจริญฤทธิ์ กราบถวายรายงาน และขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายพระแสงราชศัสตราประจำเมืองเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระแสงราชศัตราประจำเมืองเชียงใหม่ แล้วพระราชทานแก่มหาดเล็กเชิญไปเก็บรักษา ณ ห้องรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ต่อจากนั้น พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ

ต่อจากนั้น เสด็จไปยังรถยนต์ พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปบูชาพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถึงหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ​ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้​ นายสว่าง​ ภู่พัฒน์พิบูลย์​ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ กราบบังคมทูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ และกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้า​ ฯ​ พระบรมราชินี​ ในโอกาสที่สภามหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์​ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน​

จากนั้น​ สมเด็จพระนางเจ้า​ ฯ​ พระบรมราชินี​ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท​ รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์​ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน​ และพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ มีมติให้รับปริญญากิตติมศักดิ์​

ต่อจากนั้น​ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ตามลำดับ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 2,345 คน ตามลำดับ

ในโอกาสนี้​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวัน​ อาหารเย็น​ และน้ำดื่ม แก่นักศึกษา บัณฑิต​ ญาติบัณฑิต และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team