ดูหนังออนไลน์
Economics

พรุ่งนี้ 1 ธันวาคม 2563 ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รูดปรื๊ดได้เลย 4 รายการ

พรุ่งนี้ 1 ธันวาคม 2563 เป็นการก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีอย่างเป็นทางการ บอกเลยว่าในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลถึง 4 รายการ จากทั้งหมด 7 รายการ โดยผู้ถือบัตรฯ สามารถรูดใช้ได้เลยทันที

จะช้าอยู่ทำไม ไปเช็คกันเลยว่า พรุ่งนี้จะใช้บัตรฯ รูปปรื๊ดสวัสดิการอะไรได้บ้าง?

1 ธันวาคม 2563 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 1 ธันวาคม 2563

ตารางเงินเข้า บัตรคนจน ในเดือนธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 7 รายการ โดยในจำนวนนี้เป็นความช่วยเหลือที่จะโอนเข้าในวันพรุ่งนี้ถึง 4 รายการ ได้แก่

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

  • ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยนำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร เพิ่มเติมจำนวน 500 บาท

การเพิ่มเงินซื้อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคน จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

สำหรับความช่วยเหลือข้อ 3 จะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2563 เป็นเดือนสุดท้าย แต่คาดว่ารัฐบาลจะพิจารณาขยายมาตรการออกไปอีก 2-3 เดือนหรือมีความช่วยเหลืออื่นๆ มาทดแทน

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

เงินเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีอีก 3 ความช่วยเหลือเข้าครึ่งเดือนหลัง

นอกจากความช่วยเหลือ 4 รายการที่โอนเข้าในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้ว ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังจะได้รับความช่วยเหลืออีก 3 รายการในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

เบี้ยความพิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประมาณวันที่ 22 ธันวาคม 2563

เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท

ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม จะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมี บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team