ดูหนังออนไลน์
General

รับมือฝุ่น PM2.5 จ่อห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อเข้ากรุง ช่วงวิกฤติ พร้อมขยายพื้นที่ห้ามเข้าเตรียมรับวิกฤติ PM 2.5 กรุงเทพมหานครเตรียมขยายกฎคุมรถบรรทุกเข้ากรุง ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป พร้อมขยายพื้นที่ห้ามเข้าถึงวงแหวนกาญจนาภิเษก

ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวมีสภาพอากาศแห้ง ทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายได้ง่าย และเป็นช่วงเวลาของทุกปีที่จะเกิดปัยหาหมอกวัน โดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็กที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ หรือ PM 2.5

ล่าสุด กรุงเทพมหานคร โดย นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่ากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะมาตรการคำสั่งห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่

จากข้อมูลแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM 2.5 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ศึกษาสัดส่วนการก่อปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อปี พ.ศ. 2561 พบว่าสาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีแหล่งกำเนิดหลักมาจากภาคการขนส่งทางถนน ที่มีการระบายฝุ่นละออง PM 2.5 มากที่สุด 72.5% (รถบรรทุก 28% รถปิกอัพ 21% รถยนต์นั่ง 10% รถบัส 7% รถจักรยานยนต์ 5% และรถตู้ 1.5%) รองลงมาได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม 17% การเผาในที่โล่ง 5% และอื่นๆ 5.5%

นายวิรัตน์ กล่าวว่าได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร กำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในเขตพื้นที่ภายในของถนนวงรอบพื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ คือ ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก โดยขอให้พิจารณาเพิ่มเติมห้ามเดินรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปในข้อบังคับดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ขอให้พิจารณาขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เข้ากรุงเทพมหานครจากถนนวงแหวนรัชดาภิเษก เป็น ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาออกข้อบังคับ

แต่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบ กรุงเทพมหานครจะหารือและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหาแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อไป โดยอาจเป็นในรูปแบบการจัดหาจุดพักรถที่เหมาะสมให้กับรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ที่ต้องจอดรอในช่วงเวลาที่มีคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team