ดูหนังออนไลน์
General

ในหลวง-พระราชินี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตธรรมศาสตร์ วันที่ 2“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวันที่ 2 มีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3,890 คน

วันนี้ (31 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 2 โดยมี ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุต นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยสัยธรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ

ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้า ฯ ถวายมาลัยข้อพระกรเสด็จฯเข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ ทรงฉลองพระองค์ครุย เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ เข้าสู่ที่ประทับภายในหอประชุม คณาจารย์ และบัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ รศ.เกตินี วิตรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ คณาจารย์ และบัณฑิต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,890 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • คณะศิลปศาสตร์ 845 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 87 คน
 • วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 28 คน
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 558 คน
 • คณะรัฐศาสตร์ 328 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 81 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 420 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 318 คน
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 260 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 820 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 133 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 12 คน
 • บัณฑิตบกพร่องทางร่างกายที่สําเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ จํานวน 12 คน

ช่วงเช้ามีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา 2561 รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,867 คน ได้เข้าพระราชทานปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ ยังมีประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง มาเฝ้ารับเสด็จบริเวณประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ถนนหน้าพระธาตุ ตรงข้ามท้องสนามหลวง และฝั่งท้องสนาม ก็ได้นำพระบรามฉายาลักษณ์มาแสดงออกถึงความจงรักภักดี และพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มประชาชนเดินทางมารอรับเสร็จท่ามกลางสายฝนอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team