ดูหนังออนไลน์
General

‘ลดโลกร้อน’ เข้าเป้า มุ่งลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหลือ 20-25% ปี 73ลดโลกร้อนได้ตามเป้า ไทยก้าวต่อ สู่เป้าหมาย NDCปี 2573 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 20-25%

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC ว่า เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

ทั้งนี้ ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นการแสดงออกให้นานาประเทศได้เห็นว่า ประเทศไทยของเรานั้น ตั้งใจที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก ในการแก้ปัญหาโลกร้อน และร่วมรักษาโลกใบนี้ ไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

ประเทศไทยได้แบ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรก คือ การดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก ที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) ภายในปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายภายในประเทศแล้ว

ปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อยู่ระหว่าง 7-20% หรือ 25– 73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) เมื่อเทียบเคียงกับกรณีพื้นฐาน (BAU) เมื่อปี 2548 โดยในปี 2561 มีปริมาณลดลงอยู่ที่ 57.84 MtCO2eq คิดเป็น 15.76%

สำหรับเป้าหมายในระยะต่อไปนั้น คือ การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ภายในปี 2573 ซึ่งมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 20-25%

“เป้าหมาย NDC นับว่ามีความท้าทายเป็นอย่างมาก แต่ไม่เกินความสามารถ เพราะเราจะมีความร่วมมือกันอย่างดี มีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันมากขึ้น มีกฎหมายที่จะออกรองรับในอนาคต และมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน”นายวราวุธ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT