Politics

‘สมศักดิ์’ งงสูตรปรับครม.ใหม่ 4 รัฐมนตรี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐ ที่จะเสนอให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไปคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้มีการปรับ ครม.ใหม่อีกครั้ง ภายหลังยังหาตัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ที่จะมาแทน นายปรีดี ดาวฉาย ไม่ได้

อย่างไรก็ตาม มีการระบุว่าจะให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สลับไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ยังว่างอยู่ และให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสหากรรม และให้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ส่วน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ว่าไม่ทราบ ตนไม่เคยได้ยินกระแสข่าวนี้ และในพรรคก็ไม่เคยมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้เลย เห็นแต่การเสนอข่าวของสื่อ อย่างไรก็ตาม ในพรรคไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เลย

ผู้สื่อข่าวถามว่า สูตรปรับ ครม.ตามที่มีข่าวมานี้ จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า “ยากเกินไปที่ผมจะเข้าใจได้ และถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประวิตร ว่าจะพูดคุยหรือไม่ แต่สิ่งที่ยืนยันได้ขณะนี้คือ ในพรรคพลังประชารัฐ ไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เลย”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight