Entertainment

ติวเตอร์กฎหมาย ชี้ช่อง ‘ธัญญ่า’ ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากสาวๆ ผู้ช่วยดูแลสามีได้หรือไม่?

จากเรื่องราวร้อนฉ่าสะท้านโซเชียล สำหรับประเด็นดราม่าของคุณแม่คนสวย ธัญญ่า ธัญญาเรศ ที่ปลุกตำนานฉายาเมียหลวงลวงสังหาร ออกมาเชือดผู้หญิงในสังกัดของสามีที่เรียกว่า “เด็กอยู่ไม่เป็น” แบบเน้นๆ พร้อมยื่นคำขาดกับสามีว่าถ้าไม่เลิกกับสาวคนดังกล่าว เธอและลูกจะเป็นคนเดินออกมาเอง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างล้นหลาม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด (3 ก.ย.) แฟนเพจเฟซบุ๊ก อาจารย์เป้ อาจารย์ตูน Smartlawtutor โดย อ.สิททิกรณ์ ศิริจังสกุล หรือ อาจารย์เป้ ติวเตอร์สอนพิเศษทางด้านกฎหมาย ได้พูดถึงเคส ธัญญ่า ธัญญาเรศ ซึ่งทางข้อกฎหมายระบุว่า ภรรยาสามารถเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีผู้อื่นในทำนองชู้สาวได้ แต่ต้องฟ้องภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รู้ถึงเหตุดังกล่าว

นอกจากนี้ กฎหมายยยังกำหนดยกเว้นไว้ด้วยว่า ถ้าภรรยายินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือ ให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว ภรรยาจะฟ้องเรียกค่าทดแทนไม่ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 1523 ระบุว่า “เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยา หรือ สามี มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผู้ซึ่งได้รับอุปการะเลี้ยงดูยกย่อง หรือเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา1516(1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสองสามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้”

รวมถึงมาตรา 1529 สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตรา 1516 (1) (2) (3) หรือ (6) หรือ มาตรา 1523 ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง ส่วนผลคดีจะเป็นอย่างไรนั้น ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงชัดๆ ต่อไป

 

Add Friend Follow
Saranya Sawangjai