ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

ดีอีเอส นำร่อง ‘ไวไฟฟรี’ 10 ชุมชน ก.ย.นี้ ผุดศูนย์ดิจิทัลชุมชน 250 แห่งสิ้นปี

ดีอีเอส นำร่องไวไฟฟรี 10 ชุมชนเมือง เดือนกันยายนนี้ พร้อมเดินหน้าเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศ 250 แห่งภายในสิ้นปี 2563 เพิ่มโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ดีอีเอส นำร่องไวไฟฟรี ในชุมชนเมือง 10 แห่ง ภายในเดือนกันยายนนี้ โดยมอบหมายให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม (แคท) เป็นผู้จัดทำโครงการ เพื่อต่อยอด โครงข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะของประเทศ

ดีอีเอส นำร่องไวไฟฟรี

นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนชุมชน และประชาชนทุกพื้นที่ ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าถึงบริการภาครัฐ และใช้ประโยชน์ในกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และปรับวิถี การใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal)

สำหรับโครงการไวไฟฟรี จะแตกต่างจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ห่างไกล โดยมองเป้าหมาย จุดติดตั้งในชุมชนเมือง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ ยังมีข้อจำกัด ในเรื่องค่าใช้จ่าย ในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต ไวไฟ

ทั้งนี้ จะะคัดเลือกจากพื้นที่ ซึ่ง กสท โทรคมนาคม มีโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) อยู่แล้ว เพื่อประหยัดต้นทุนการลากสาย เบื้องต้นคาดว่า จะเป็นชุมชนเมืองในกรุงเทพ 5 จุด และ ในต่างจังหวัด 5 จุด

ขณะเดียวกัน จะกำหนดระยะเวลา การใช้บริการ สำหรับผู้ที่ log-in เข้าใช้งานฟรีแต่ละครั้ง ไม่เกิน 30-45 นาที ถ้าจะใช้งานนานกว่านั้น ต้องทำการ log-in ใหม่ รวมทั้งจะมีการกำหนด ให้ใช้รหัสผ่าน ในการเข้าใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่ต้องการให้มีการเข้าถึง และใช้ออนไลน์ อย่างเหมาะสม

โครงการนำร่องดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย ในการสนับสนุนชุมชน และประชาชนทุกพื้นที่ ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าถึงบริการภาครัฐ และใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และปรับวิถีการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ยิ่งต้องใช้ไวไฟผ่านมือถือ ในการทำกิจกรรม ธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการเดินทาง ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ

พร้อมกันนี้ ยังเตรียมเพิ่มจำนวน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้ครอบคลุม 250 แห่งทั่วประเทศ โดยมีทั้งจุดเดิม และพื้นที่ใหม่ มุ่งเน้นพื้นที่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชุมชน ได้แก่ วัด มัสยิด นอกเหนือจากการติดตั้งตามโรงเรียน หรือ บ้านผู้นำชุมชนอย่างที่ผ่านมา เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายหลัก ที่มุ่งสร้างศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้เยาวชนและคนทั่วไป เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกวัน รวมทั้งเวลาหลักเลิกเรียน

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในปีนี้ ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้กว่า 147 ล้านบาท ซึ่งจะไม่มีการใช้เป็นงบก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ตั้ง จะเน้นจุดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ทุกคนเข้ามาใช้งานได้สะดวก โดยจะจัดเตรียมทั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายไวไฟ พร้อมใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแล รวมถึงมีการจัดอบรมให้ความรู้ และการขายสินค้าออนไลน์ การวิธีนำเสนอสินค้าบนออนไลน์ ให้น่าสนใจ การตั้งราคา ที่เหมาะสมกับตลาด เป็นต้น

เป้าหมายของศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ที่การใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของคนส่วนใหญ่ ขยายจากความบันเทิง เข้ามาสู่เรื่อง.การทำธุรกิจการค้าขายมากขึ้น

ขณะที่ในปีต่อไป ดีอีเอสได้วางเป้าหมาย ขยายเพิ่มต่อเนื่อง โดยศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะส่งเสริมให้ทั้งเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่าย สามารถพัฒนาทักษะของตัวเอง เพราะวันนี้ ทุกอย่าง จำเป็นต้องพึ่งพาดิจิทัล

ที่สำคัญคือ จากนี้ไปจะไม่ใช่แค่ห้อง ที่มีคอมพิวเตอร์วางอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในการเรียนรู้ ต่อยอดทำมาหากิน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ มาสนับสนุนอย่างเต็มที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT