Politics

‘ทูตแคนาดา’ ชมจุดยืน ‘บิ๊กตู่’ ประกาศรับฟังความเห็นคนรุ่นใหม่!

ทูตแคนาดา ชื่นชมไทยจัดการกับสถานการณ์ “โควิด” พร้อมชื่นชมจุดยืน “พล.อ.ประยุทธ์” ที่ประกาศรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ มองเยาวชนเป็นศูนย์กลาง เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา

ที่ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ นางซาราห์ เทย์เลอร์ (H.E. Mrs. Sarah Taylor) เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

โดยน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง การหารือว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้อวยพรให้ เอกอัครราช ทูตแคนาดา ฯ ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย อย่างราบรื่น และ ประสบผลสำเร็จทุกประการ โดยรัฐบาล พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเอกอัครราชทูตแคนาดาฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างไทยกับแคนาดาอย่างเต็มที่ และ ได้ฝากความระลึกถึง ไปยังนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา ซึ่งได้มีโอกาสพบปะกัน ในการประชุมระหว่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา

ทูตแคนาดา

น.ส.ไตรศุลี ระบุว่า ด้าน “เอกอัครราชทูตแคนาดาฯ” ระบุว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย ประเทศไทยและแคนาดา มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน โดยจะครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ในปี 2564 ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ในการเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านต่างๆ ของทั้งสองประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง กระชับความร่วมมือ ทางการศึกษา การเกษตร และ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า และ การลงทุน โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพ และ โอกาสที่จะขยายการค้า การลงทุนระหว่างกัน ในด้านที่มีศักยภาพ พร้อมเชิญชวนนักลงทุนจากแคนาดา เข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ทั้งนี้ ได้ขอให้เอกอัครราชทูต พิจารณากิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศภายหลังสถานการณ์โรคโควิด 19 คลี่คลายไป

ทูตแคนาดา

ด้านเอกอัครราชทูตแคนาดาฯ ยืนยัน ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือกับไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับรัฐบาลไทย

โอกาสนี้ ทั้งสองได้หารือร่วมกัน เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 เอกอัครราชทูตแคนาดาฯ ชื่นชม การจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 ของไทย และ มาตรการต่าง ๆ ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย ไปในทิศทางที่ดีขึ้น และ นายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมบทบาท ของแคนาดาในการสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆ เพื่อการรับมือกับโรคโควิด 19 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะร่วมมือกันในด้านการพัฒนาวัคซีน

นายกรัฐมนตรียินดี และพร้อมสนับสนุนบทบาทแคนาดา กับประเทศในภูมิภาค ทั้งในกรอบอาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งเอกอัครราชทูตแคนาดาฯ เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านดังกล่าวทั้งไทยและในระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ

ทูตแคนาดา
นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การเข้ารวม CPTPP ของไทย จะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งต้องฟังเสียงประชาชน ศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้าน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในภาคส่วนต่างๆจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการ อย่างระมัดระวังรอบครอบ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอน ของกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบ ในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อศึกษาถึงข้อดีข้อเสีย  พร้อมขอบคุณแคนนาดา ที่พร้อมสนับสนุนการเข้าร่วมความตกลง CPTPP โดยขอบคุณ สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ฝ่ายไทยพร้อมรับฟังข้อมูล ที่เป็นประโยชน์มาพิจารณา

น.ส.ไตรศุลี กล่าวด้วยว่า เอกอัครราช ทูตแคนาดา ฯ ยังได้ชื่นชม นายกรัฐมนตรี ในการออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เข้าใจในแนวทางการเดินหน้าทำงานของรัฐบาลในอนาคต และ ยังชื่นชมจุดยืนของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ประกาศรับฟัง ความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ มองเยาวชนเป็นศูนย์กลาง เช่นเดียวกับ นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา ที่ให้ความสำคัญ กับบทบาทของคนรุ่นใหม่ อันเป็นอนาคต และ กำลังสำคัญของประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK