Business

ถกแนวทาง ดึงนักลงทุน เข้า ‘นิคมอุตสาหกรรมยางพารา’ สงขลา

นิคมอุตสาหกรรมยางพารา สงขลา กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ดึงนักลงทุน เน้นต่อยอดอุตสาหกรรมใช้ยางเป็นวัตถุดิบ

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมร่วม ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อหารือแนวทางชักจูงนักธุรกิจไทย ลงทุนใน นิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นิคมอุตสาหกรรมยางพารา

สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และกลุ่มบริษัทนักลงทุนไทย

ทั้งนี้ ประเด็นในการหารือ มุ่งเน้นเกี่ยวกับการต่อยอดอุตสาหกรรม ที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ อีกทั้งแสดงถึงความพร้อมของ Rubber City ที่สามารถรองรับการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และผลักดันให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน โดยมีภาครัฐและสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักลงทุนอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ว่า การก่อสร้างเสร็จแล้ว 100% เมื่อเดือน เม.ย.62 และได้รับการตอบรับที่ดี จากลูกค้าทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ ที่ทำสัญญาซื้อที่ดินแล้ว เพื่อดำเนินกิจการ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพารา และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

ส่วนอีกกลุ่ม เป็นกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ กนอ.จัดสรรพื้นที่รองรับ ในลักษณะอาคารโรงงานมาตรฐาน เป็นการเฉพาะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มีโอกาสในการพัฒนา และเติบโตขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการซื้อยางพาราที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ลดต้นทุนในการสร้างโรงงาน ด้วยการเช่าพื้นที่โรงงานสำเร็จรูป

“หากมีการใช้พื้นที่เต็มโครงการทั้งหมด คาดว่าความต้องการใช้ยางพารา จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 30,000 ตันต่อปี เป็น 200,000 ตันต่อปี ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาประกอบกิจการจำนวนมาก ในกิจการประเภท ยางรองส้นเท้า รองเท้าแตะ กรวยยางจราจร จอกนาโน ที่รองแก้วน้ำ ถุงมือ หมอนยางพารา ยางคอมปาวด์ และ ผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป”ผู้ว่าการ กล่าว

ความเป็นมาของโครงการ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา จัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา ราคายางพาราตกต่ำ และขาดเสถียรภาพ

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงจัดทำ โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ขึ้น เพื่อเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพารา ในภาคอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ำ และปลายน้ำที่สำคัญ

ตลอดจน มุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรม เพื่อนำยางพารา ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สำหรับใช้ในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดกลไกผลักดันราคายางในประเทศ ให้เพิ่มสูงขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ตั้งอยู่ในพื้นที่ระยะที่ 2/2 และ 3 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ในตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขนาดพื้นที่ 1,218 ไร่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเชิง คลัสเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรมยาง กลางน้ำและปลายน้ำ อาทิ อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง อุตสาหกรรมจากน้ำยางข้น อุตสาหกรรมยางคอมปาวด์ และ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ ได้แบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ Premium Zone เน้นรองรับอุตสาหกรรมทั่วไป หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง กับอุตสาหกรรมยางพารา โดยเป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่ไม่มีมลพิษ (Clean Industry) จำนวน 20 แปลง (438 ไร่) และพื้นที่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางพารา ขั้นกลาง และขั้นปลาย จำนวน 77 แปลง (779 ไร่)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT