ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องใน วันอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ แล้วทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย

จากนั้นทรงถวายพุ่มเทียน ต้นไม้ทองต้นไม้เงิน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ประทับพระเก้าอี้ รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเข้าเฝ้าถวายเทียนชนวน ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า พระราชทานรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆ นำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว

จากนั้นเสด็จไปทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะที่อาสน์สงฆ์เที่ยวแรกจำนวน 20 รูปประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนเที่ยวแรกนี้ ถวายอดิเรก แล้วออกจากพระอุโบสถ

พระสงฆ์ชุดต่อไปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการผู้ใหญ่ประเคนพุ่มเทียน เมื่อพระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนจนครบ 350 รูป แล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team