ดูหนังออนไลน์
Business

อัพเดท!! วันหยุดเดือนกรกฎาคม จัดหนัก 12 วันแพลนเที่ยวยาวๆ ไปเลย

วันหยุด เดือนกรกฎาคม หลังรัฐบาลประกาศหยุดชดเชยสงกรานต์วันที่ 27 กรกฎาคมอีก 1 วัน รวมหยุด 12 วันแพลนเที่ยวยาวๆ ไปเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 อีก 1 วัน โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นจำนวน 1 วัน (สำหรับวันหยุดชดเชยอีก 2 วัน จะพิจารณานำเสนอตามความเหมาะสมในภายหลัง)

ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือ ราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว ที่ได้กำหนด หรือ นัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิก หรือ เลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือ กระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน

วันหยุด

ส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป

ทั้งนี้ โดยที่วันหยุด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นวันหยุดราชการ ประจำปีตามประเพณี ที่ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายของทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างในภาคเอกชน รวมทั้งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้เริ่มคลี่คลายลง โดยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันเป็นช่วงระยะเวลานานพอสมควรและมีจำนวนผู้ที่หายจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ และอนุญาตให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถดำเนินกิจการและกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และจากการหารือกับฝ่ายต่าง ๆ แล้ว ในชั้นนี้ เห็นสมควรกำหนดวันหยุดราชการในเดือนกรกฎาคม 2563 เพิ่มขึ้น 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2563 (สำหรับวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่เหลืออีก 2 วัน จะพิจารณานำเสนอในภายหลัง ตามความเหมาะสมต่อไป

การกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าวจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในสัปดาห์ดังกล่าวเป็น 4 วัน คือ วันเสาร์ที่ 25 – วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาวันหยุดของเดือนกรกฎาคม 2563 มีถึง 12 วัน ได้แก่

 • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
 • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
 • วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยเพิ่มเติมตามมติ ครม.
 • วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยเพิ่มเติมตามมติ ครม.
 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันหยุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับวันหยุดชดเชย วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ตามมติ ครม.นั้น วันหยุดดังกล่าว ไม่รวมถึงสถาบันการเงิน เนื่องจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้ประกาศวันหยุดชดเชย ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ให้หยุดชดเชย 2 วัน เป็นวันจันทร์ที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2563 นั้น

ธปท. ขอแจ้งว่า สถาบันการเงิน หยุดตามเดิมที่ ธปท.ประกาศไว้ คือ วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น 

โดยวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา ส่วนวันที่ 7 กรกฎาคมไม่หยุดชดเชย เนื่องจากปกติสถาบันการเงินไม่ได้หยุดวันเข้าพรรษา

อย่างไรก็ตาม สำหรับวันหยุดภาคครึ่งปีของธนาคาร ซึ่งตรงกับ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของธนาคารแล้ว ทั้งนี้ เดิมการหยุดดังกล่าวเพื่อให้สถาบันการเงินมีเวลาในการปิดงวดบัญชีครึ่งปี แต่เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ยกเลิกวันหยุดดังกล่าวตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

ดังนั้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเข้าใช้บริการธนาคารทุกแห่งได้ตามปกติ สามารถตรวจสอบวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

สำหรับวันหยุดครึ่งปีหลัง นอกจากวันหยุดในเดือนกรกฎาคมแล้ว ได้แก่

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2563

 • วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2563

 • วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2563

 • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team