Business

‘เราไม่ทิ้งกัน’ เตรียมโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทงวดสุดท้ายพรุ่งนี้ รอรับได้เลย!

“เราไม่ทิ้งกัน” เตรียมโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทงวดสุดท้าย 29 มิถุนายน 2563 รอรับได้เลย! เผยยอดประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการไม่สำเร็จอยู่ที่ 302,160 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” เยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส “โควิด-19” จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาท 3 เดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือ คลิกที่นี่  เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว โดยเว็บยังคงเปิดไว้อยู่ 2 ปุ่ม คือ “ตรวจสอบสถานะ” และ “สละสิทธิ์”

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เข้าสู่โค้งสุดท้าย ของการแจกเงินเยียวยา 15,000 บาทแล้ว สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า 15 ล้านคนนั้น จะได้รับเงินเยียวยาในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย โดยยังไม่มีนโยบายให้ขยายการแจกเงินเพิ่ม

เราไม่ทิ้งกัน

ทางด้าน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยหนึ่งในนั้นคือ โครงการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน

ทั้งนี้ สำหรับการช่วยเหลือ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการ “เรา ไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง จากการตรวจสอบพบว่า มีประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยจากโครงการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาใน 1 เดือน เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

ขณะที่ กระทรวงการคลัง จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาอีกครั้งให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เนื่องจากวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563 ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งอาทิตย์หน้าจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแจกเงินแล้ว

ส่วน มาตรการเยียวยาเกษตรกร นั้น ล่าสุดนายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นเพิ่ม 62,555 ราย สรุปงวดที่ 1 เดือนพฤษภาคม โอนแล้ว 7,272,614 ราย และงวดที่ 2 ของเดือนมิถุนายน โอนแล้ว 7,207,677 ราย รวมเป็นเงิน 72,401.46 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดยังไม่สามารถโอนเงินให้เกษตรกรได้อีก 126,713 ราย เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีรับเงินโอน โดยสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร และ แจ้งเลขบัญชีได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือ คลิกที่นี่

www.เยียวยาเกษตรกร.com

สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 137,093 ราย ซึ่ง ครม.มีมติให้ได้รับเงินเยียวยานั้น อยู่ระหว่างรอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งรายชื่อที่ผ่านการตรวจไม่ให้ซ้ำซ้อน กับการรับสิทธิ์ช่วยเหลือ ตามมาตรการอื่นของรัฐ ทันทีที่ได้รับทาง ธ.ก.ส.จะตรวจสอบสถานะ ทางทะเบียนราษฎร์ และความถูกต้องของบัญชีแล้ว เร่งโอนเงินให้เร็วที่สุด

สำหรับผู้สละสิทธิ์นำเงินมาคืนที่เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.แล้ว 5 ราย ส่วนผู้ที่แจ้งสละสิทธิ์ไปยังกระทรวงเกษตรฯ เบื้องต้นทราบว่ามีเกือบ 200 ราย ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จะรวบรวมส่งให้ ธ.ก.ส.เรียกเงินคืนต่อไป

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จะประชุมคณะกรรมการพิจารณา การอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งจะนำผลการตรวจสอบสถานะ ทางทะเบียนราษฎร์ของเกษตรกร ธ.ก.ส.ส่งกลับมา 132,905 รายมาพิจารณา โดยการประชุมครั้งที่ผ่านมา หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนตรวจสอบ กับ กระทรวงมหาดไทย พบว่า มีผู้เสียชีวิตและสถานะถูกจำหน่าย

www.เยียวยาเกษตรกร.com

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางกรมปศุสัตว์และกรมประมงตรวจสอบและส่งรายละเอียดมายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ยังคงรอของกรมส่งเสริมการเกษตรที่กำลังตรวจสอบอีก 42,745 ราย โดยมีสาเหตุทั้ง เกษตรกรเสียชีวิต เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักผิด และเลขประจำตัวประชาชนถูกจำหน่าย หรือ ยกเลิก

ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตรวจสอบรายชื่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้นำไปปิดประกาศในชุมชนและให้ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่เพื่อแจ้งปรับปรุงสถานะและยืนยันตัวบุคคล แล้วจึงแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภออีกครั้ง

ส่วนกรณีหัวหน้าครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเสียชีวิต แต่สมาชิกครัวเรือนทำการเกษตรต่อ ให้กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าครัวเรือน ได้สำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งจะต้องมีผู้นำชุมชนรับรองว่า ทำการเกษตรจริง ก็จะได้รับเงินเยียวยา แต่หากไม่ได้ทำการเกษตรแล้ว จะยกเลิกทะเบียนเกษตรกรรายนั้นไป ซึ่งเร่งรัด กรมส่งเสริมการเกษตร รวบรวมรายชื่อส่งเข้าที่ประชุมในสัปดาห์หน้า

มีรายงานว่า ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้แจ้งงดโอนเงินเยียวยา ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มตกค้างในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 จากนั้นระบบจะดำเนินการโอนเงิน ให้กับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกรกลุ่ม บัญชีต่างธนาคาร งวดที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 อีกราว 5.2 หมื่นราย

ขณะเดียวกัน ยังมีเกษตรกร ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามข้อมูลของ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีทั้งสิ้นกว่า 3 แสนราย สามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • เกษตรกรที่แจ้งบัญชีธนาคารอื่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี 47,519 ราย
  • เกษตรกรที่ ธ.ก.ส. ส่งคืนข้อมูลให้กระทรวงเกษตรกร ตรวจสอบสถานะเพิ่มเติ่ม 132,905 ราย
  • เกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้ เนื่องจากไม่พบบัญชี หรือ ยังไม่ได้แจ้งบัญชีมาที่  ธ.ก.ส. 139,668 ราย

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ลงทะเบียน ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ มาตรการช่วยเหลือเงิน เยียวยาเกษตรกรในออนไลน์ ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของโครงการ ทำให้มีเกษตรกร อีกหลายคน ที่แม้ว่าผ่านสิทธิ์รับเงินเยียวยาไปแล้ว แต่จนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่มีท่าทีว่าเงินจะเข้า ทั้งกลุ่มของเกษตรกรรอบ 1 หรือ กลุ่มปศุสัตว์ รอบแรก โดยเฉพาะกลุ่มบัญชีต่างธนาคาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team