ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดจดหมาย ซีอีโอแกร็บ เลิกจ้างพนักงาน 360 คน เซ่นพิษโควิด

แกร็บ เลิกจ้างพนักงาน 360 คน หลังได้รับผลกระทบหนัก จาก โควิด-19 เดินหน้าลดเงินเดือนผู้บริหาร เลิกแผนกไม่ทำเงิน พร้อมจ่ายชดเชยเต็มที่

นายแอนโทนี ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง แกร็บ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพนักงานแกร็บ หรือ Grabber ถึงการเลิกจ้างพนักงาน 360 คนรวมทุกประเทศที่แกร็บดำเนินธุรกิจอยู่ โดยระบุว่า

แกร็บ เลิกจ้างพนักงาน

สวัสดีครับ Grabber ทุกคน

นับตั้งแต่วิกฤติการณ์ไวรัส โควิด -19 ได้ลุกลามไปทั่วโลก ผมได้แต่ห่วงมาตลอดว่า แกร็บเอง คงจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่น่าลําบากใจเช่นนี้ แต่วันนี้ ผมจําต้องประกาศข่าวที่ทําให้ผมรู้สึกเจ็บปวดใจ อย่างยิ่ง

นั่นคือ บริษัทจำเป็นต้องประกาศ เลิกจ้างพนักงาน 5% ของจํานวนพนักงานท้งหมด หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 360 คน (รวมทุกประเทศ)

ผมเข้าใจดีว่า ข่าวนี้คงทําให้หลายคนเกิดความกลัว และวิตกกังวล ผมอยากเรียนให้ทุกคนทราบว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่บริษัทต้องตัดสินใจเพื่อดําเนินการในครั้งนี้

ที่ผ่านมา เราได้พยายามทุกทาง ที่จะรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ การตัดสินใจที่ยากลําบากในครั้งนี้ ต้องแลกมากับความพยายามในการประคับประคองธุรกิจ เพื่อให้ผู้คนหลายล้าน ที่ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันของเรา ยังคงดําเนินชีวิตต่อไปได้ ในวิถีแบบ New Normal

สําหรับ Grabber ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศข่าวในวันนี้ ผมขอเป็นตัวแทนบริษัท กล่าวคําขอบคุณ สําหรับความทุ่มเทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกคุณคือ หนึ่งในกําลังสําคัญที่ทําให้แกร็บ กลายเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองความต้องการในทุกๆ วันของผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ เราจะพยายามให้ความช่วยเหลือพวกคุณอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถลุกขึ้นยืน และก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง ที่ผ่านมาแกร็บมีความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสริมให้ Grabber ทุกคนเติบโตไปพร้อมกับบริษัท เราทุกคนรู้สึก เสียใจอย่างยิ่ง ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้

แอนโทนี ตัน

ผมอยากขอใช้โอกาสนี้ในการอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้คุณได้ทราบ

นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อภาคธุรกิจทั่วโลก รวมถึงธุรกิจของเราด้วย ขณะเดียวกัน วิกฤติดังกล่าวยังได้ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจที่กําลังถดถอย ทําให้บริษัทจําต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้อาจต้องใช้เวลายาวนานมาก

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ดําเนินมาตรการหลายอย่าง อาทิ การ ทบทวนค่าใช้จ่าย การตัดงบประมาณ รวมถึงการลดค่าตอบแทนของผู้บริหาร และถึงแม้ว่าเราจะได้ดําเนินการต่างๆ แล้ว ก็ยังมีความจําเป็นต้องปรับขนาดองค์กรใหม่ ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19

ทั้งนี้ เราเตรียมปิดตัวโครงการต่างๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ทั้งยังได้ควบรวมหน่วยงานภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น เราได้ปรับขนาดทีมงานเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอก

นอกจากนี้ เรายังได้เทนํ้าหนักไปให้ความสําคัญกับธุรกิจเดลิเวอรี่ ซึ่งกำลังเติบโต โดยได้ถ่ายโอนพนักงานบางส่วนเพื่อไปรับผิดชอบงานในธุรกิจจัดส่งอาหารและพัสดุ ซึ่งทำให้เรายังสามารถรักษาทรัพยากรบุคคลของเราไว้ได้จํานวนไม่น้อย โดยมาตรการเหล่านี้ช่วยให้ บริษัทสามารถควบคุมจํานวนพนักงานที่ต้องถูกเลิกจ้างได้ไม่เกิน 5%

ทั้งนี้ ผมขอรับรองกับทุกคนว่า ภายในปีนี้แกร็บ จะไม่มีการประกาศเลิกจ้างพนักงานอีก และด้วยแผนธุรกิจล่าสุด ที่เราได้วางไว้เพื่อรองรับความท้าทายและบรรลุในเป้าหมาย ผมขอแสดงความมั่นใจกับพวกเราวา เราจะไม่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่เจ็บปวดเช่นนี้อีกในอนาคตอันใกล้

คณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารทุกคนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตทางธุรกิจของเรา เราจะยังคงมุ่งปรับตัวและพัฒนาธุรกิจหลักอย่าง บริการเรียกรถ บริการจัดส่งอาหาร-พัสดุ รวมถึงบริการทางการเงิน เพื่อสร้างโอกาสในยุค New Normal ในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านบริการเสริมต่าง ๆ แก่พาร์ทเนอร์ร้านค้า เราเชื่อมั่นวาหนทางเหล่านี้จะช่วยนําพาธุรกิจของแกร็บใหเไปสู่ความยั่งยืนได้

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศนโยบายเลิกจ้างพนักงานในครั้งนี้ คุณจะได้รับการแจ้งข้อมูลและคําแนะนําต่างๆ ผ่านทางอีเมลในวันนี้ (16 มิถุนายน 2563) เวลา 12.00 น. (เวลาในประเทศไทย) พร้อมมีการจัด session พิเศษเพื่อให้หัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลอธิบาย รายละเอียดต่างๆ กับคุณเป็นการส่วนตัว ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกินสองวันนับจากนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวงและพยายามอย่างที่สุดในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ สําหรับคนที่ไม่ได้รับอีเมลในเวลาดังกล่าว แสดงว่าคุณจะไมได้รับผลกระทบใดๆ จากนโยบายเลิกจ้างในโครงการนี้

สําหรับ Grabber ที่กําลังจะต้องจากครอบครัวแกร็บไป ผมเข้าใจดีถึงความวิตกกังวลที่คุณต้องเผชิญ ในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ ดังนั้น บริษัทจึงได้วางแผนให้ความช่วยเหลือกับทุกคนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเงิน ด้านคําปรึกษาในการหางาน ด้านการดูแลรักษาพยาบาล รวมถึงการเยียวยาในด้านอารมณ์และความรู้สึก อันประกอบด้วย

แกร็บ เลิกจ้างพนักงาน

  • การจ่ายเงินชดเชย โดยแบ่งเป็น 2 ทางเลือกคือ

(1) จะได้รับเงินชดเชยจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือน สําหรับระยะเวลาการทํางานที่แกร็บทุกๆ 6 เดือน (ยกตัวอย่างเช่น ถ้าทํางาน มาแล้ว 1 ปี 6 เดือน หรือคิดเป็น 18 เดือน ท่านจะได้รับเงินชดเชยเป็นจํานวน 1.5 เท่าของเงินเดือนปัจจุบัน)

(2) จะได้รับเงินชดเชยตามที่ระบในกฎหมุายแรงงานภายในประเทศ ทั้งนี้ ท่านจะได้รับเงินชดเชยแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ขึ้นอยู่กับว่า จำนวนใดจะสูงกว่า

  • การจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ คุณจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จากบริษัท เพิ่มเติมอีก 1.5 เท่า ของเงินเดือนปัจจุบัน เพื่อช่วยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติโควด -19 และเงินโบนัสสําหรับการทํางานในปี 2563
  • การทยอยให้หุ้น จะเปลี่ยนจากการให้หุ้นรายปีเป็นรายเดือน ซึ่งจะมีการคํานวณให้จนถึงวัน สุดท้ายของการทํางาน
  • การประกันสุขภาพ คุณจะยังคงได้รับความคุ้มครองโดยบริษัทประกันไปจนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อสร้างความอุ่นใจในระหว่างช่วงเวลาที่คุณอาจเผชิญกับความไม่แน่นอน
  • สิทธิการลาคลอดบุตร หรือลาเพื่อเลี้ยงบุตร สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้จนถึงวันสุดท้ายของการทํางาน
  • สิทธิการลาพักร้อนและการใช้ GrabFlex ที่ยังใช้ไม่หมด สามารถเปลี่ยนเงินสดได้
  • การให้ความช่วยเหลือในการหางานใหม่และการพัฒนาตนเอง โดยทีม Talent Acquisition พร้อมสร้าง Talent Directory หรือเว็บไซต์สาธารณะ สําหรับอัปโหลดข้อมูลหรือประวัติการทํางานของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสงานต่างๆจากบริษัทจัดหางานและบริษัทอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียม Life Coach และคอร์สพัฒนาอาชีพทางออนไลน์เพื่อให้คําแนะนํา ในการพัฒนาด้านอาชีพกับทุกคนด้วย

  • การให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางความรู้สึก ผ่านโครงการ Grabber Assistance ซึ่งจะยังคงมีให้อย่างต่อเนื่องตลอด 3 เดือนภายหลังวันสุดท้ายของการทํางาน
  • สามารถเลือกเก็บคอมพิวเตอร์ laptop ไว้ใช้ส่วนตัวได้หากต้องการ

ตลอดระยะเวลา 8 ปีของการดําเนินธุรกิจ แกร็บได้เผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ มากมาย โดย สามารถฝ่าวิกฤติและยังคงยืนหยัดมาได้ นั่นเป็นเพราะเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของเราไม่เคย เปลี่ยนแปลง เรายังมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไป ข้างหน้าต่อไป

ผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับ Grabber ทุกคนและคงต้องใช้เวลาในการก้าวผ่านไป หากใครมีคําถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใดๆ สามารถติดต่อผมได้ ตลอดเวลาผ่านทางอีเมลหรือ Slack ผมยินดีที่จะให้คําอธิบายและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของคุณ อย่างเต็มที่

สําหรับ Grabber ที่กําลังจะต้องจากกันไป ผมขอถือโอกาสนี้ กล่าวคําขอบคุณพวกคุณอีกครั้ง สําหรับความทุ่มเท และความเสียสละในการทำงาน ขอบคุณที่เป็นพลังสําคัญในการผลักดันให้แกร็บ สามารถก้าวมาได้จนถึงจุดนี้ ขอบคุณที่มีส่วนในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับพาร์ทเนอร์ของเรา

คุณจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแกร็บ ตลอดไป

ขอใหคุณโชคดีนะครับ

แอนโทนี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT