COVID-19

ขีดเส้น 10 มิ.ย. สรุปวงเงิน ‘เยียวยา’ ผู้ประกอบการขนส่งทุกระบบ

“ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” สั่งทุกหน่วยงานในสังกัด รวบรวมตัวเลขเงินเยียวยาผู้ให้บริการทุกระบบขนส่ง จากวิกฤติโควิด -19 ภายในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ ก่อนเสนอ สภาพัฒน์-ครม.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานในสังกัดได้นำเสนอกรอบวงเงินตามมาตรการ ที่เข้าข่ายลักษณะแผนงานโครงการตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 แล้ว แต่ยังส่งมาไม่ครบทุกหน่วยงาน

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้มีการปรับปรุงตัวเลขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด โดยให้เสนอมาที่กระทรวงคมนาคมพิจารณา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ซึ่งหลังจากกระทรวงคมนาคม พิจารณาครบถ้วนแล้ว จะสรุปเสนอข้อมูลทั้งหมดไปที่สภาพัฒน์ และเมื่อผ่านการพิจารณา ก็จะนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่าการจัดทำตัวเลขที่เสนอมา ต้องครอบคลุมการเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภท ตัวเลขต้องถูกต้องสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจริง และให้ยึดแนวทางการได้รับเยียวยา ในลักษณะเท่ากับต้นทุน ไม่บวกผลกำไร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ถูกต้องในการใช้งบประมาณมากที่สุด

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

นายศักดิ์สยาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสัปดาห์หน้า กระทรวงคมนาคมเตรียมลงนามร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร โดยเฉพาะชาวสวนยาง ซึ่งสามารถดำเนินการให้สอดคล้อง กับการผลักดันโครงการ จัดทำแผ่นยางพาราหุ้มแบริเออร์ ที่กระทรวงคมนาคม ได้เคยมอบหมายให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทไปดำเนินการ

สำหรับโครงการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ครั้งนี้ จะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาชาวสวนยางโดยตรง รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรี ในการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศมากกว่า 1 ล้านตันภายใน 3 ปี รวมถึงการพัฒนาเส้นทางถนนที่ปลอดภัย บนต้นทุนงบประมาณที่ถูกลง เมื่อเทียบกับการก่อสร้างเกาะกลางถนนแบริเออร์แบบเดิม

รายงานข่าวระบุว่า ในส่วนของการเยียวยาผู้ประกอบการภาคขนส่งนั้น ขณะนี้มีกรอบวงเงิน 7,697 ล้านบาท เช่น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) วงเงิน 4,773 ล้านบาท เป็นเงินช่วยเหลือชดเชยผู้ประกอบการรถโดยสาร ที่เดินเที่ยววิ่งในที่นั่ง 30% ของจำนวนที่นั่งรวม และคิดราคาค่าโดยสารที่ต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่างของเดือนพฤษภาคม – กนกฏาคม 2563

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) วงเงิน 614 ล้านบาท เป็นเงินสนับสนุนจากกรณีที่รายได้ค่าโดยสารลดลง ,บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) วงเงิน 800 ล้านบาท เป็นการชดเชยรายได้ค่าโดยสาร และรายได้ค่าชนส่งพัสดุภัณฑ์ และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) วงเงิน 627 ล้านบาท เป็นเงินชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากการงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นต้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team