Business

‘การบินไทย’ แจ้งรายละเอียดฟื้นฟูกิจการต่อตลาดฯ ยันยังทำธุรกิจตามปกติ

“การบินไทย” แจ้งตลาดฯ ยังดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้เข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ เสนอ “อีวาย คอร์ปอเรท” และ 5 บอร์ดเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟู ด้าน “ไพรินทร์” ลาออกแล้ว

วันนี้ (27 พ.ค.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือ เรื่องการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อศาลล้มละลายกลางและคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทไว้พิจารณา ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หนังสือดังกล่าวแจ้งว่า การบินไทยขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทในการประชุมครั้งพิเศษที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และครั้งพิเศษที่ 10-1/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทในฐานะลูกหนี้ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและให้เสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (ผู้ทำแผน) ต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้ พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483

โดยเมื่อวานนี้ (26 พ.ค.) การบินไทยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ต่อศาลล้มละลายกลาง และในวันนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณา โดยศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

เปิดรายละเอียด

ในการนี้ การบินไทยขอเรียนชี้แจงถึงสรุปรายละเอียดของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ดังนี้

1.บริษัทในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

2.บริษัทได้เสนอให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน, นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค, นายบุญทักษ์ หวังเจริญ, และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ (บอร์ด) ของการบินไทยเป็นผู้ทำแผน

โดยหากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนแล้ว ผู้ทำแผนที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลจะมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทต่อไป

3.การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ทั้งบริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทย ในประเทศต่างๆ หรือการขนส่งสินค้าไปรษณียภัณฑ์ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ การบินไทยจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

“ไพรินทร์” ลาออกแล้ว

ในวันนี้ การบินไทยยังได้ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 1 ฉบับ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้ลาออกจากตำแหน่งบอร์ดบริษัทแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแห่งบอร์ดการบินไทยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่นายไพรินทร์ขอลาออกจากบอร์ดการบินไทยและรายชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟูอย่างกะทันหัน เนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ขัดกับกฎข้อบังคับของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กำหนดว่า ห้ามดำรงตำแหน่งใดๆ 2 ปี หลังจากพ้นจากรัฐมนตรี โดยนายไพรินทร์เพิ่งพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อปี 2562

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE