ดูหนังออนไลน์
Politics

‘อรรถกร’ ยันมีกก.กลั่นกรอง ไม่ต้องห่วงรบ.ใช้เงินตามใจ

“อรรถกร” ขออย่าห่วงรัฐบาลใช้เงินตามอำเภอใจ มีคณะกรรมการเชี่ยวชาญกลั่นกรองการใช้เงิน ย้ำชื่อเสียงประเทศไทย ต่างชาติชมคุมการระบาดโควิด-19 ได้ดี

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ อภิปรายสนับสนุนการตราพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)ทั้ง 3 ฉบับ เป็นเครื่องมือทางการเงินที่จำเป็น เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 และฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย โดยเชื่อว่าถ้าในสถานการณ์ปกติ รัฐบาลโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คงไม่ออกพระราชกำหนดเพื่อกู้เงินอย่างแน่นอน

แต่ทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก พ.ร.ก.เหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็น  โดย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 1 ล้านล้านบาท แต่ถ้าใช้ไม่ถึง ก็ไม่จำเป็นต้องกู้เงินถึง 1 ล้านล้านบาท  ขอไม่ต้องห่วงว่ารัฐบาลจะใช้อำนาจโดยตามอำเภอใจ เพราะกำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและอนุมัติการใช้เงินจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจ แก้ไขปัญหาด้านการเงินเป็นอย่างดี

นายอรรถกร กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นผลกระทบของโควิด-19 จึงเร่งใช้งบประมาณที่มีอยู่เพื่อบรรเทาปัญหาประชาชน ซึ่งเห็นผล และสามารถจับต้องได้เป็นที่ประจักษ์ในหลายมิติ โดยเฉพาะเรื่องการกักกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย ที่ไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลก ที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี เห็นผลชัดเจนโดยเฉพาะที่รัฐบาลตัดสินใจตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบค. สามารถออกมาตรการต่างๆ รับมือวิกฤติได้ทันท่วงทีอย่างมีระเบียบแบบแผน และสามารถสื่อสารข้อความที่ต้องการไปสู่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ส่งผลห้ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการรับมือกับวิกฤติไวรัสโควิด-19 จึงขอขอบคุณรัฐบาลที่ทำงานอย่างหนักมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมารวมถึงประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการของรัฐบาลทำให้เกิดการระบาดน้อยที่สุด

นายอรรถกร ย้ำว่า ตนเองไม่ได้จะเอาเรื่องนี้มากล่าวลอยๆ เพราะผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ก็กล่าวชื่นชมมาตรการของรัฐบาล บุคลากรด้านสาธารณสุขเรื่อง Social Distancing , นักเขียนบทความชาวเยอรมันที่เขียนแนะนำให้รัฐบาลเยอรมันเรียนรู้มาตรการของรัฐบาลประเทศไทย , อดีตศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย Harvard ที่อ้างอิงถึงระบบสาธารณสุขไทย มีโรงพยาบาลชุมชนที่ครอบคลุม สามารถรับมือการระบาดได้อย่างดี , อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ ชื่นชมไทยสามารถรับมือการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมได้อย่างดีเยี่ยม

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐ ประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย , เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยม และชื่นชมนายกรัฐมนตรี ถึงแนวทางการทำงานและรับมือ ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของประเทศไทยอยู่ในระดับแนวราบ , รวมผลวิจัยของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ จัดอันดับให้ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่รับมือวิกฤติการแพร่ระบาดได้ดีที่สุดในโลก และประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงมีผู้นำอีกหลายประเทศที่กล่าวชื่นชมประเทศไทย

นายอรรถกร กล่าวว่า รัฐบาลยังมีการบ้านหลังจากนี้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะปกติ โดยมี พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และ พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง หลายเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลก็มีการออกมาตรการหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่น การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เยียวยาเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมจริงๆ เยียวยาผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง ลดภาระค่าครองชีพ เช่น การลดค่าไฟ

สรุปว่า รัฐบาลมาถูกทางแล้ว และถือเป็นการต่อสู้กับวิกฤติมาครึ่งทางแล้ว  เชื่อว่าพระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับ เป็นเครื่องมือทางการเงิน บวกกับความแน่วแน่ชัดเจนของรัฐบาล เชื่อว่าจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ จึงเห็นด้วยที่รัฐบาลตัดสินใจใช้พระราชกำหนดทางการเงินทั้ง 3 ฉบับ สุดท้ายขอความร่วมมือประชาชน ร่วมไม้ร่วมมือกัน เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศจะฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปได้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team