ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ศธ. เตรียมแผนรับเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ ผสาน ‘on site-on air’ 2 เทอมหยุด 54 วัน

สธ. เคาะแผนรับเปิดเทอม 1 กรกฏาคมนี้ ท่ามกลางโควิด-19 ผสมผสานการเรียนทั้งในโรงเรียนที่ปลอดภัย และเรียนออนไลน์ พร้อมกำหนดวันปิดเทอม 2 เทอม รวม 54 วัน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หลังจากกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้ ในภาวะที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะในพื้นที่ยังมีความไม่ปลอดภัย ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ แต่ สธ. ต้องเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน โดยใช้ “การเรียนรู้นำการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

ทั้งนี้ ศธ. จึงได้ออกแบบการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 ไว้ดังนี้

1. รูปแบบการเรียนการสอนออกแบบให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ โดยมีการเรียนรู้แบบ onsite ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้ ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัยจะมีการเรียนรู้หลักผ่านทางการ on-air ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ online

2. นโยบายหลักที่นำมาใช้ คือ เพิ่มเวลาพักซึ่งจะมีการแถลงอีกครั้งในรายละเอียด ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่จำเป็นโดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก

3. การเตรียมพร้อมในด้านระบบการเรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์จะเริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ พิจารณาทั้งในเชิงประสิทธิภาพและการเข้าถึง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดในกรณีที่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ไม่สามารถเปิดเทอมที่โรงเรียนได้

4. กระทรวงศึกษาฯ จะเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลในสัดส่วน 80% เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนขั้นพื้นฐานได้ อีก 20% หรือมากกว่า ให้ทางโรงเรียนและคุณครูในแต่ละพื้นที่พิจารณาออกแบบตามความเหมาะสม

5. การเรียนผ่านการสอนทางไกลจะใช้สื่อโทรทัศน์ (TV) ในทุกระบบเป็นหลัก ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์สื่อจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีมาตรฐาน โดยมีดิจิทัลแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาฯ หรือ DEEP และการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์เป็นสื่อเสริม

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดวันหยุดปิดเทอม หรือวันปิดภาคเรียน 2 เทอม ของปีการศึกษา 2563 โดยวันปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 17 วัน และวันปิดภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 37 วัน รวมทั้งสิ้น 54 วัน เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวลาพักเพื่อผ่อนคลาย

“ท่ามกลางความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนั้น ขอให้ทุกท่านสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะผ่านทุกอุปสรรค เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับการศึกษาไทย”นายณัฏฐพล กล่าว

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT