ดูหนังออนไลน์
Business

สะดวกสุดๆ! ครบ 3 คุณสมบัติ ‘นิติบุคคล’ รับคืนเงินภาษีผ่าน ‘พร้อมเพย์’ ได้เลยวันนี้ (4 พ.ค.) เฟซบุ๊กเพจ “ไทยคู่ฟ้า” โพสต์ข้อความให้รายละเอียดถึงเรื่องที่กรมสรรพากร เปิดคืนเงินภาษีนิติบุคคลผ่านทางระบบพร้อมเพย์ โดยระบุว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา กรมสรรพากรจะคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการคืนเงินภาษีเงินได้ให้กับนิติบุคคล ส่งเสริมการทำธุรกรรมในยุคดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น

นิติบุคคลที่ต้องการใช้ช่องทางนี้ ในการรับคืนภาษีเงินได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อด้วยกัน

  • เป็นนิติบุคคลที่มีพร้อมเพย์
  • มีเงินคืนภาษีไม่ถึง 100 ล้านบาท
  • ไม่เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล


เมื่อนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้แล้ว กรมสรรพากรจะคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกไว้กับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ส่วนนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว จะได้รับเงินภาษีคืนเป็นเช็ค หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารตามเดิม

การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment ซึ่งช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน และยังช่วยสนับสนุนแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team