ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คนไทยอายุ 50-59 ปี เสียชีวิต โควิด-19 สูงสุด 29.8% ‘เบาหวาน’ โรคร่วมหลัก

วิเคราะห์สถิติผู้เสียชีวิตโควิด-19 จำนวน 47 ราย อายุ 50-59 ปี สัดส่วนสูงสุด 29.8% มีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และ “เบาหวาน” โรคร่วมหลักของผู้เสียชีวิต 43 ราย ขณะเดียวกัน ก็ไม่พบมีโรคประจำตัว 17 ราย 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า รายงานสถานการณ์วันนี้ (18 เม.ย.) พบผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,733 ราย หายป่วย 98 ราย รวมหายป่วย และออกจากรพ.แล้ว 1,787 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ทำให้ผู้เสียชีวิตคงที่ 47 ราย

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์กลุ่มผู้ป่วย พบว่า มีอายุเฉลี่ย 40 ปี หรือต่ำสุดอายุ 1 เดือน สูงสุดอายุ 97 ปี กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด คือ 20-29 ปี จำนวน 650 ราย แต่เมื่อดูสถิติผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ 4 มกราคม ถึง 17 เมษายน จำนวน 47 ราย คิดเป็นอัตรา 1.7% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ถือว่าต่ำกว่าประเทศอื่นๆที่มีสัดส่วน 4-5% แสดงถึงศักยภาพทางการแพทย์ และสาธารณสุขของไทย ทำผู้เสียชีวิตต่ำ

โดยผู้เสียชีวิตเป็นคนไทย 87 % ต่างชาติ 13 % เป็นชาย 38 ราย หญิง 9 ราย อายุเฉลี่ย 57 ปี อายุต่ำสุด 28 ปี และสูงสุด 85 ปี สัดส่วนผู้เสียชีวิตสูงสุดอายุ 50-59 ปี สัดส่วน 29.8% ส่วนเด็กอายุถึง 19 ปีไม่พบมีผู้เสียชีวิต

โรคประจำตัวที่พบร่วมมากที่สุด คือ เบาหวาน 43 ราย รองลงมาเป็นความดันโลหิตสูง 38 ราย ไขมันในเลือดสูง 19 ราย โรคหัวใจ 13 ราย ภาวะอ้วน 9 ราย โรคไต 9 ราย อื่นๆ 15 ราย ทั้งนี้พบว่าการมีโรคประจำตัวทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้น อย่างไรก็ตามก็มีผู้เสียชีวิตที่ไม่มีโรคประจำตัว 17 ราย

ปัจจัยเสี่ยงที่พบผู้ป่วยเสียชีวิต มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 9 ราย ไปในสถานที่แออัด 9 ราย อาชีพเสี่ยง 7 ราย เดินทางไปต่างประเทศ 7 ราย ได้แก่ มาเลเซีย อังกฤษ ปากีสถาน และอินโดนิเซีย สนามมวย 5 ราย อื่นๆ เช่น สัมผัสผู้เดินทางต่างชาต และสถานพยาบาล 3 ราย ระบุไม่ได้ และอยู่ระหว่างสอบสวน 7 ราย

ทั้งนี้แม้ว่าผู้เสียชีวิตของไทยจะมีสัดส่วนน้อย แต่ก็พบว่าภายในระยะเวลา 7 วัน เสียชีวิตวันละ 2 ราย ซึ่งเราก็ทำการรักษาอย่างเต็มที่ จนยื้อไม่ไม่ไหว และต้องเสียชีวิตลง

 

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB