Business

เช็คด่วน! เทคนิคง่ายๆลงทะเบียนรับ 5 พันบาท ‘เราไม่ทิ้งกัน’ รอรับ SMS ยืนยัน

รวมเทคนิคกรอกข้อมูล ลงทะเบียน  www.เราไม่ทิ้งกัน.com ทำแบบนี้ ได้แน่  รอรับ SMS แจ้งยืนยันผล หากผ่าน รับเงินเร็วสุดใน 7 วันทำการ

มาตรการเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร
การเปิดลงทะเบียนวันนี้ (29 มี.ค.) เป็นวันที่สองแล้ว

แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส “โควิด-19” ได้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงิน 5,000 เพื่อเยียวยา ต่อเนื่อง 3 เดือน โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชม.

เริ่มจากการตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียนดังนี้

เรามาเรียนรู้เทคนิควิธีการการลงทะเบียนที่ถูกต้องรับ 5,000 บาทกัน!!

1. เปิดเข้าหน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com แล้วคลิกคำว่า “ลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้”

2. จากนั้นจะเป็นรายละเอียดข้อความตกลงยินยอม แล้วคลิกเครื่องหมายถูกที่ “ตกลงและยอมรับตามเงื่อนไข” กด “ยืนยัน”

3. กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, Email, รายได้ต่อเดือน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือคนใกล้ชิด

4. เลือก ช่องทางที่ท่านประสงค์รับเงิน โดยจะมีให้เลือกระหว่าง

  • รับเงินผ่านบัญชีของท่านเท่านั้น
  • รับเงินผ่าน Promptpay (ผูกบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น)

5. กรอกข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

6. กรอกข้อมูล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

7. กรอกข้อมูลการประกอบอาชีพ อาทิ อาชีพ/ตำแหน่ง, ระยะเวลาการประกอบอาชีพ

8. เลือกท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในเรื่องดังต่อไปนี้

  • ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว
  • ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง
  • รายได้ลดลง
  • อื่นๆ

9. โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับท่าน

  • มีนายจ้าง
  • ไม่มีนายจ้าง (ประกอบอาชีพอิสระ)
  • กรณีไม่มีนายจ้าง (ประกอบอาชีพอิสระ) โปรดเลือกอาชีพของท่าน, ระบุเลขใบอนุญาตใบขับขี่สาธารณะ และ สังกัด

10. คลิกเครื่องหมายหน้าข้อความ “ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้นำข้อมูลข้างต้นไปตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และสถานประกอบการที่ข้าพเจ้าทำงาน จำเป็นต้องหยุดประกอบการ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จริง หากปรากฏความเท็จ ข้าพเจ้าขอรับผิดตามกฎหมายทุกประการและยินดีคืนเงินชดเชยรายได้ทั้งหมดที่ได้รับ”

11. พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงอยู่ในภาพด้านซ้าย ใส่กล่องทางด้านขวา แล้วคลิกคำว่า “ลงทะเบียน”

12. ระบบจะส่งเลขรหัส OTP ให้ผู้สมัครทางโทรศัพท์จำนวน 6 ตัว โดยให้นำเลขรหัส OTP กรอกลงช่องข้อมูลดังกล่าว แล้วกด “ยืนยัน”

13. เมื่อเสร็จแล้วขะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิ์ ตามมาตรการฯ ทาง SMS และ Email ที่ลงทะเบียนไว้” หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight