ดูหนังออนไลน์
Branding

‘สนง.สลากกินแบ่ง’ รีแบรนด์รอบ 80 ปี ลั่น ‘ก้าวใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม’

เปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นความหวังของคนไทยมานานถึง 80 ปี ล่าสุดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ลุกขึ้นมาปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ พร้อมเปิดตัวโลโก้ใหม่ “GLO” เน้นทันวสมัย โปร่งใส มืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการสื่อสารองค์กร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การตัดสินใจปรับภาพลักษณ์ ของสำนักงานสลากฯ ในรอบ 80 ปีครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นถึง ความเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ต้องการที่จะเน้นย้ำความทันสมัย โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ การสื่อสารรูปแบบใหม่ของสำนักงานสลากฯ รวมทั้งสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแบรนด์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายสลากฯ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นผู้ให้รางวัลแก่สังคมและเกื้อกูลกันเพื่อให้ประเทศก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง

ด้าน พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้นำส่งรายได้ให้แผ่นดินสูงสุดในลำดับต้นตลอดมา โดยมีจำนวนรายได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งในปี 2562 ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งรัฐสูงสุดเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวนเงินกว่า 41,000 ล้านบาท และได้ดำเนินการออกสลากการกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 16 หน่วยงาน คิดเป็นมูลค่าร่วม 8,000 ล้านบาท

ที่ผ่านมา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมุ่งพัฒนาองค์กร บุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการ ผ่านอีโคซิสเต็มที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแก่ทั้งผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชั่น ประกอบด้วยแอปพลิเคชั่น “GLO Lottery Official” สำหรับ ผู้ซื้อสลากฯ เพื่อตรวจสอบผลรางวัล, แอปพลิเคชั่น “my GLO” สำหรับผู้จำหน่ายสลากฯ

นอกจากนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ LINE เปิด “GLO LINE Official” เพื่อเป็นสื่อกลางในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดสดการออกรางวัล รวมถึงจัดทำ LINE Sticker เพื่อให้สำนักงานสลากฯ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานสลากฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงรายงานความยั่งยืนขององค์กรตามกรอบแนวทางการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) และแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) ตลอดจนให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

“ก้าวย่างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันนี้ จะเป็นก้าวใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม เราจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ทำเพื่อทุกชีวิต เพื่อชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง โดยเชื่อมโยงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้มาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ และร่วมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ของสำนักงานสลากฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน” พ.ต.อ. บุญส่ง กล่าวสรุป

WANPEN PUTTANONT