Business

‘เอ็มบีเค’ รับปาก ‘ร้านค้าเช่า’ เร่งหาทางช่วย ลดผลกระทบ ‘โควิด-19’

แร่อนหนังสือแจงร้านค้าเช่าพื้นที่ รับปากเร่งหารือวางแนวทางช่วยเหลือ หลังร้านค้าร้องขอปรับลดค่าเช่า ลดผลกระทบไวรัสโควิด-19

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ออกแถลงการณ์ด่วน กรณีผู้ประกอบการร้านค้าเช่ารวมตัวกันเรียกร้องให้มีการปรับลดค่าเช่า อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวม ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจ เพื่อดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าเช่า บริษัทฯได้พิจารณาปัจจัยผลกระทบโดยรอบด้านจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับร้านค้าผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด โดยอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาว

“บริษัทฯได้หารือถึงแนวทางช่วยเหลือทันที หลังจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เช่ากลุ่มหนึ่งได้มาร้องเรียนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และได้มีการประชุมหารือกับผู้ประกอบการร้านค้าเช่าที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยเร็วที่สุด

ในช่วงที่มีวิกฤติต่าง ๆ ที่ผ่านมา เอ็ม บี เค  เซ็นเตอร์ ได้ยืนหยัดเคียงข้างและดำเนินมาตรการช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่า ซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันมาโดยตลอดให้สามารถผ่านช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกัน ครั้งนี้ก็เช่นกัน ศูนย์ฯและผู้เช่าจะร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะฝ่าฟันปัญหาครั้งนี้ไปได้ด้วยดี”

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT