Lifestyle

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

781403

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

94

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

952     515

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

030     918

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

**กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล**

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK