Lifestyle

ตรุษจีนปี 2563 ไหว้ ‘เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย’ แบบปังๆ โชคลาภไหลมาตลอดทั้งปี

ชาวจีนเชื่อว่าเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ จะเสด็จมายังโลกมนุษย์เพียงปีละครั้ง คือ วันตรุษจีน และเทพเจ้าองค์นี้ ถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่  ดังนั้นเมื่อเข้าสู่วันตรุษจีน ชาวจีนแต่โบราณจะทำการตั้งโต๊ะบูชาไฉ่ซิงเอี้ย เพื่อเสริมสิริมงคล แต่ละปีก็จะมีทิศที่เทพเจ้าองค์นี้เสด็จลงมาแตกต่างกันไป

สำหรับตรุษจีน 2563 ผู้ที่จะไหว้เทพไฉ่ซิงเอี้ยให้ตั้งโต๊ะบูชาหันหาทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศที่ท่านเสด็จผ่าน โดยเริ่มไหว้ในยามแรกของปี คือคืนวันที่ 24 มกราคม เวลา 23.00-01.00 น.

แต่มีข้อห้ามคือ ห้ามผู้ที่เกิดปีมะเมีย ซึ่งเป็นปีชงในปี 2563 ไหว้เป็นคนแรก หากในบ้านมีแต่คนเกิดปีมะเมียทั้งหมด แนะนำให้ใช้ฤกษ์ไหว้เวลา 03.00-05.00 น. ของวันที่ 25 มกราคมแทน

ของบูชา

 • ป้ายชื่อ หรือองค์ไฉ่ซิงเอี้ย
 • เทียนแดง 1 คู่ ควรมีขนาดใหญ่พอสมควร สามารถต้านลมในบริเวณที่ตั้งโต๊ะพิธีได้โดยไม่ดับ หรือไม่หมดก่อนเวลา
 • น้ำเปล่า น้ำชา 5 ที่
 • อี๊แดง หรือสาคูแดง
 • เจฉ่าย 5 ชนิด ฟองเต้าหู้, วุ้นเส้น, เห็ดหูหนูดำหรือเห็ดหอม, เห็ดหูหนูขาว และดอกไม้จีน
 • ผลไม้
 • เพ้า
 • ชุดกระดาษเงิน-กระดาษทอง
 • ของตามกำลังศรัทธา หรืออาจนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง เช่น สมุดบัญชีธนาคาร เช็ค หรือกระเป๋าเงิน มาตั้งวางไว้ด้วย

การเตรียมการ

 • ตั้งโต๊ะพิธี 1 ตัว

จะตั้งริมถนน หรือตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่สนามหน้าบ้านก็ได้ ขอเพียงตั้งเอาไว้กลางแจ้ง หรือนอกหลังคาเป็นใช้ได้ ในกรณีที่ตั้งเอาไว้ที่สนามหน้าบ้าน ต้องเปิดประตูรั้วไว้

 • โต๊ะพิธี

จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ไม่เป็นไร แต่ต้องปูด้วยผ้าสีแดงให้เรียบร้อย นำเครื่องสักการะบูชาออกมาตั้งวางบนโต๊ะจัดเรียงให้สวยงามก่อนเวลาสักเล็กน้อย

 • กระดาษสีเขียว

ให้เขียนชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของคนในบ้านอย่างครบถ้วน

 • กระดาษสีแดง

ใช้สำหรับเขียนคำเชิญเทพเจ้าให้มารับเครื่องสักการบูชาที่เตรียมไว้

คำบูชา

“ ข้าแต่เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ผู้ศักดิ์สิทธิ์และมั่งคั่งร่ำรวย วันนี้ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ท่านเสด็จมา ข้าพเจ้า (ชื่อ) ทราบความนี้ดี จึงตั้งใจจัดเตรียมเครื่องสักการบูชาชุดใหญ่ เอาไว้ต้อนรับประกอบด้วย ( บอกชื่อเครื่องสักการะที่นำมาไหว้) ดังนั้น จึงขอให้เทพเจ้าแห่งโชคได้โปรดรับเครื่องสักการบูชาเหล่านี้จากข้าพเจ้า ด้วยเถิด

ขั้นตอนการไหว้

 • เมื่อถึงเวลามงคล ประธานในพิธี ซึ่งหมายถึงพ่อบ้าน (หรือแม่บ้าน) จุดธูป 3 ดอกเพื่อถวายเครื่องสักการะบูชา โดยธูปที่จุดควรเป็นธูปดอกใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย เพื่อให้ธูปอยู่ได้นาน แต่ก็ไม่ควรใหญ่มากจนขาดความสมดุล กับกระถางธูป
 • จุดเทียนแดง 1 คู่ ที่เตรียมไว้
 • เมื่อจุดธูปเทียนเรียบร้อยแล้ว ให้คุกเข่าลงอ่านคำเชิญ ตามที่ได้เขียนเอาไว้ในกระดาษสีแดง และเมื่ออ่านมาถึงตอนที่บอกชื่อเครื่องสักการะที่นำมาถวาย ก็ให้ยกเครื่องสักการะถวายไปพร้อมๆ กับการบอกชื่อนั้นด้วย
 • สมาชิกภายในบ้านคนอื่นๆ ให้จุดธูปคนละ 3 ดอก ให้ใช้เป็นธูปเล็กตามปกติ และทำการไหว้บูชาตามสะดวก  โดยอาจเริ่มต้นคำบูชาที่ว่า
  ข้าแต่ท่านเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยผู้ศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้า (ชื่อ) ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ได้มากราบไหว้บูชาเพื่อขอโชคขอลาภ โดยในปีนี้ข้าพเจ้าขอ (บอกความต้องการ สิ่งที่ต้องการ หรือ ความปรารถนาที่ขอ ซึ่งต้องตั้งอยู่บนความเป็นไปได้)
 • บอกกล่าวครบถ้วนแล้วทิ้งเวลาไว้ประมาณ 30 – 45 นาที

เคล็ดลับสำคัญ

 • เชิญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเข้าไปประทับในบ้าน เพื่อกราบไหว้บูชา และขอโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวย ให้ประธานของบ้านจุดธูปเล็ก 3 ดอก กล่าวเชิญว่า
  “ข้าแต่ ไฉ่ซิงเอี้ย ผู้ศักดิ์สิทธิ์และมั่งคั่งร่ำรวย บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้ว อีกทั้ง ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมพื้นที่มงคลภายในบ้านเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เมื่อข้าพเจ้าขอทำพิธีถวายส่งเครื่องการะบูชาเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านเสด็จเข้าไปประทับในบ้านของข้าพเจ้า ด้วยเถิด”
 • เมื่อบอกกล่าวแล้วเสร็จ ปักธูป และทำพิธีเผาเครื่องสักการะส่วนที่เป็นกระดาษ
 • เมื่อเผากระดาษถวายส่งเครื่องสักการะเรียบร้อยแล้ว จัดกระถางธูปให้เรียบร้อย ให้ประธานใช้ 2 มือ ยกกระถางธูปขึ้นตั้งบนบ่าด้านขวา และให้สมาชิกคนอื่นๆ ช่วยกันถือ รูปปั้น เทียนแดง (ที่ยังไม่ได้ดับ) เดินตามและเข้าทางประตูหน้าบ้าน มุ่งหน้าสู่หิ้ง หรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
 • ตั้งวางกระถางธูป รูปปั้น และเทียนแดง(ที่ยังไม่ได้ดับ) เอาไว้บนหิ้งให้เรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน ส่วนสมาชิกคนอื่นให้รีบช่วยกันนำเครื่องสักการะที่เป็นข้าว สาคู และผลไม้เข้าบ้าน
 • จากนั้นให้ประธานของบ้านจุดธูปอีก 3 ดอก บอกกล่าวเทพเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่า
  “ข้าแต่เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยผู้ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่แห่งนี้พวกเราได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับใช้เป็นที่ประทับของท่าน เพื่อให้พวกข้าพเจ้ามีโอกาสได้กราบไหว้ตลอดทั้งปี โดยในปีนี้ขอให้คนในบ้านมีโชคลาภความสุข ความสำเร็จในการทำงาน มั่งมีเงินทอง สุขสมหวังตามที่ ปรารถนาทุกอย่างทุกประการด้วยเถิด “
 • เมื่อประธานของบ้านกราบไหว้บูชาเรียบร้อยแล้ว ให้คนที่เก็บเครื่องสักการะบูชา กลิ้งทองเข้าบ้าน แล้วปิดประตู และเมื่อประตูปิดเรียกร้อย ให้รีบดับเทียนที่หิ้งไฉ่ซิงเอี้ยในทันที ส่วนเครื่องสักการะที่เป็นข้าว สาคู และผลไม้ ให้นำไปแบ่งกันรับประทาน

ข้อห้ามในวันประกอบพิธี

 • ห้ามกวาดบ้าน โดยเฉพาะบริเวณประตูหน้าบ้าน ตำแหน่งเงินทอง ในห้องนอน ในห้องครัว ทั้งนี้ เพราะในทางฮวงจุ้ย หมายถึง การกวาดเงินทองความโชคดี และความเป็นมงคลที่ได้ทำมาหมดไป
 • ห้ามกล่าวคำหยาบ หรือพูดทำลายตนเอง หรือการพูดในทางลบ

Add Friend Follow
The Bangkok Lifestyle