Lifestyle

‘อนุทิน’ ยันไม่พบนักท่องเที่ยวจีนติดเชื้อปอดอักเสบเพิ่ม!

“อนุทิน” ยืนยันขณะนี้ยังไม่พบนักท่องเที่ยวชาวจีนติดเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพิ่ม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการเดินทางไปเยี่ยมนักท่องเที่ยวชาวจีน พบป่วยโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ว่า ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม เพราะน่าจะมีการคัดกรองผู้ป่วยจากประเทศต้นทาง 

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อที่เป็นคนไทย เพราะจากการเฝ้าะวังผู้ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวรายดังกล่าว ยังไม่พบอาการผิดปกติ พร้อมขออย่ามองเป็นเรื่องใหญ่โต เนื่องจากไทยมีมาตรฐาน และขั้นตอนในการกักกันโรค

อยากเรียนประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกเกินเหตุ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่มีคนเยอะแยะ เห็นคนไอจาม มีน้ำมูก หลีกเลี่ยงได้ก็ดี ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง โรคนี้ยังไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนป้องกัน เป็นการรักษาตามอาการให้ร่างกายเกิดภูมิต้านทานก็จะหายถ้ามาหาหมอทันเวลา ซึ่งไทยมีระบบการเฝ้าระวังโรค พบเร็วรักษาเร็ว ขอให้มั่นใจว่าเราประสานการทำงานร่วมกันภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ ทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ขอให้สบายใจได้” นายอนุทิน กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team