ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘เด็กดาว รักษ์โลก’ มอบความสุข ปลุกความคิด ในวันเด็กแห่งชาติ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดย นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน ร่วมกับอำเภอบ้านฉาง จัดกิจกรรม “เด็กดาว รักษ์โลก” ในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง

กิจกรรมงานวันเด็กในปีนี้ เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะแต่ละประเภท พร้อมสอดแทรกข้อคิดและความสำคัญของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้สามารถแปรรูปขยะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการหลุดรอดของขยะออกสู่สิ่งแวดล้อม

ดาวยังช่วยปลูกฝังพฤติกรรมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาทิ เกมเราแยกกันเถอะ การเดินทางของขยะ บันไดงูเด็กดาวรักษ์โลก ละครหุ่นมือรักษ์โลก และ DIY สนุกคิดประดิษฐ์ของ โดยมีเด็ก ๆ และผู้ปกครอง จำนวนกว่า 2,500 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรม

นอกจากนี้ ดาวยังได้มอบขวดน้ำเป็นของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนกว่า 50 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท เพื่อส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Reuse) ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนต่อไป

The Bangkok Insight Editorial Team