Economics

ไม่ต้องห่วง! ‘คลัง’ กำชับ ‘ธ.ก.ส.’ เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

“รมว.คลัง” กำชับ “ธ.ก.ส.” วางแนวทางเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง” ขอทุกฝ่ายไม่ต้องห่วง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 ไว้แล้ว ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายอย่าเป็นห่วง ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีการออกมาตรการและสินเชื่อออกมาดูแล แต่ได้สั่งการให้เตรียมพร้อมข้างหน้าว่าหากต้องมีมาตรการเพิ่มเติมจะมีอะไรบ้าง โดยให้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยต่อเนื่อง เพื่อกำหนดพื้นที่ต่าง ๆ ให้สามารถดูแลปัญหาได้อย่างทันท่วงที และดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

อุตตม สาวนายน

ด้านนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ปี 2563 ธ.ก.ส.เตรียมมาตรการดูแลผลกระทบด้านภัยแล้ง ทั้งมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ขณะนี้หลายภาคส่วนได้แสดงความเป็นห่วง โดยยืนยันว่า ธ.ก.ส. มีความพร้อมในการดูแลเกษตรกร ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติกรอบวงเงินช่วยเหลือหากไม่เกิน 5,000 ล้านบาทจะสามารถนำออกมาใช้ได้ทันที แต่หากเกินก็สามารถขออนุมัติเพิ่มเติมได้ ดังนั้น จึงไม่ต้องเป็นกังวล โดยเฉพาะในเรื่องของหนี้สิน

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรจะต้องเตรียมความพร้อมวางแผนการผลิตตามที่ภาครัฐออกมาให้คำแนะนำด้วย ทั้งในพื้นที่เขตชลประทานว่าควรจะปลูกหรือไม่ปลูกพืชใด ซึ่งเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนจะต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team