Lifestyle

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

017223

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

32

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

164     640

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

085     194

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

**กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล**

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK