Technology

MFEC ดึงแมชชีนเลิร์นนิ่งช่วยทำนายวิกฤติ เปิดตัว “mDefense” เจาะธุรกิจ 4.0

คุณธนกร ชาลี

เป็นภาพที่พบได้บ่อยมากขึ้น สำหรับการแข่งขันของธุรกิจในยุค Digital Disruption กับการยอมรับในผลประกอบการที่ลดลง และการหันไปลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์กันมากขึ้น โดยหวังว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้

โดยบริษัทที่ยอมรับว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งรายคือ บริษัท “เอ็ม เอฟ อี ซี” จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC หลังพบการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของลูกค้ากลุ่มโทรคมนาคมที่ปัจจุบันมีการลงทุนพัฒนาโซลูชัน และดาต้าเซนเตอร์ของตนเองกันอย่างคึกคัก ทำให้รายได้ของ MFEC ในอุตสาหกรรมนี้ลดลง ขณะเดียวกัน MFEC ก็เห็นโอกาสจากการเติบโตของอีกหลาย ๆ ธุรกิจ เช่น กลุ่มสถาบันการเงินที่มีการพัฒนาแอพพลิเคชันเป็นของตนเอง และมียอดผู้ใช้งานเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาล, ค้าปลีก, ประกันภัย ฯลฯ ที่มีการลุกขึ้นมาปฏิวัติตนเองตามนโยบาย Thailand 4.0 กันแทบตลอดเวลา

จากสถานการณ์นี้ ทำให้ MFEC จับจุดได้ว่า ธุรกิจที่กำลังปรับตัวรับยุค Digital Disruption จำเป็นต้องมีผู้ระวังภัยให้ด้วย เผื่อในกรณีที่แอพพลิเคชันมีปัญหา ระบบล่ม หรือถูกมัลแวร์เรียกค่าไถ่โจมตี จะได้ไม่เกิดความเสียหายมากนัก ผลก็คือ ทางบริษัทเลือกที่จะจับมือกับซิสโก้ (Cisco) ลงทุนในแมชชีนเลิร์นนิ่ง และนำมาพัฒนาเป็นโซลูชันที่สามารถเรียนรู้จากดาต้าขององค์กร และสามารถ “คาดการณ์ หรือเตือนภัย” ได้ก่อนที่ภัยนั้น ๆ จะเกิดขึ้นจริงในชื่อ “เอ็มดีเฟนซ์” (mDefense)

โดยการทำงานของโซลูชัน mDefense นี้จะทำงานร่วมกับ Cisco Tetration Platform เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำหรับทำการวิเคราะห์ และจัดทำเป็นการคาดการณ์ เพื่อแจ้งเตือนให้กับธุรกิจต่อไป รวมถึงมีคำแนะนำสำหรับป้องกันปัญหาให้ด้วย

นายธนกร ชาลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ MFEC เผยว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโซลูชัน mDefense คือกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีแอพพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหากแอพพลิเคชัน เกิดความผิดปกติ ถูกโจมตี หรือมีจุดบกพร่อง จะเกิดความเสียหายทางธุรกิจจำนวนมาก โดยคาดว่าโซลูชันดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทภายใน 2 ปี (2561 – 2562) ที่ 500 ล้านบาท

Add Friend Follow