ดูหนังออนไลน์
Business

ดึง ‘ปปง.-ปปท.’ ร่วมทีมเจรจา อีก 2 สัปดาห์นัดถก ‘โฮปเวลล์’ รอบใหม่

“ศักดิ์สยาม” ดึง “ปปง.-ปปท.” ร่วมทีมเจรจา “ค่าโง่” ให้เวลาหาข้อมูล 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดโต๊ะเจรจา “โฮปเวลล์” รอบใหม่

จากกรณีที่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเปิดการเจรจาเรื่องการจ่ายค่าชดเชยกับกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อีกครั้ง ส่งผลให้กระทรวงคมนาคมชะลอการยื่นฟ้องนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อศาลปกครองกลาง ฐานรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ขัดต่อกฎหมายประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 (ปว. 281) และขัดต่อระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกไปก่อนนั้น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ขึ้นมา 1 ชุด ประกอบด้วยนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม, นายชยธรรม์ พรหมศร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลในการเจรจากับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) โดยคณะทำงานฯ จะใช้เวลารวบรวมข้อมูลประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจะเปิดเจรจากับโฮปเวลล์อย่างเป็นทางการ

“ให้เวลาคณะทำงาน 2 สัปดาห์ไปดูรายละเอียดข้อมูลว่า มีหลักฐานอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐ จากนั้นก็จะเปิดการเจรจากับโฮปเวลล์ ซึ่งเรายังจะไม่พูดว่า จะจ่ายหรือไม่จ่ายค่าชดเชยให้โฮปเวลล์ เพราะต้องมาเจรจาร่วมกันใหม่เลยเรื่องนี้ สิ่งที่ถูกต้องคืออะไร เริ่มตั้งแต่ดูทีโออาร์ ดูสัญญา ดูการปฏิบัติตามสัญญา หากโฮปเวลล์ดำเนินการถูกต้องก็ต้องมาคุยว่าค่าเสียหายจริงๆ จะจ่ายอย่างไร แต่หากพบว่าการดำเนินการโฮปเวลล์ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก เป็นโมฆะเราก็ไม่ต้องจ่าย” นายศักดิ์สยามกล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้ยื่นคำร้อง ขอชะลอการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่มีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จ่ายเงินชดเชยค่าบอกเลิกสัญญาประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาทแก่บริษัท โฮปเวลล์ โดยกระทรวงคมนาคมต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE