ดูหนังออนไลน์
Business

‘โฮปเวลล์’ วิ่งโร่ขอเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่ ใจกว้างพร้อมยืดเวลาจ่าย ‘ค่าโง่’

“ศักดิ์สยาม” สั่งเบรกฟ้อง โฮปเวลล์คดีจดทะเบียนขัดต่อกฎหมาย หลังเอกชนวิ่งโร่ขอเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่ ใจกว้างพร้อมยืดเวลาจ่าย ค่าโง่

นายนิติธร ล้ำเหลือ เปิดเผยในฐานะทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยื่นฟ้องนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ขัดต่อกฎหมาย ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ในวันนี้ (18 ต.ค.) ว่า

วันนี้ตนตั้งใจจะมายื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางให้ดำเนินการไต่สวนฉุกเฉิน กรณีการจดทะเบียนบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่เป็นไปตามกฎหมายจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2532 เห็นชอบให้บริษัท โฮปเวลล์ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) จำกัด เป็นคู่ทำสัญญาสัมปทานดังกล่าว แต่ในขั้นตอนการสัญญากลับเป็นบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย)

เพื่อขอให้ศาลฯ พิจารณาระงับการบังคับการจ่ายค่าชดเชยมูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเป็นการชั่วคราว จนกว่าคดีที่การรถไฟฯ ฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด สิ้นสุด หากศาลรับฟ้องคดีนี้ถือว่า โครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ(โครงการโฮปเวลล์) เข้าข่ายทุจริต ต้องมีการสอนสวนหาผู้รับผิดชอบต่อไป

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

อย่างไรก็ตาม วันนี้ตนไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฯ ตามที่ตั้งใจ เนื่องจากคณะทำงานของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) ติดต่อมาขอเจรจากับกระทรวงคมนาคม และการรถไฟฯ เพื่อหาทางออกร่วมกันใหม่

โดยทางบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จะไม่ยื่นคัดค้าน หากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟฯ ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลฯ ขยายเวลาการบังคับตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จนกว่าการเจรจาจะได้ข้อยุติ  ดังนั้น วันนี้จึงต้องยุติการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อรอฟังผลการเจรจาระหว่างบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) กับกระทรวงคมนาคม และการรถไฟฯ ก่อน

The Bangkok Insight Editorial Team