Business

ไก่ไทยยิ้มออเดอร์จีนพุ่ง – ราคาสูงเป็นประวัติการณ์

นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้เลี้ยงไก่เพื่อส่งออกไทย เปิดเผยว่าจากการที่ประเทศจีนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ขาดแคลนเนื้อสุกร ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรแพงมาก ทำให้ประชาชนชาวจีนหันมาบริโภคเนื้อไก่แทน ส่งผลให้ราคาเนื้อไก่ในประเทศจีนพุ่งสูงขึ้นถึงเท่าตัว ถือเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมไก่ไทย โดยเฉพาะในกลุ่มโรงงาน 7 แห่ง ที่ผ่านการรับรองแล้ว

เมื่อปี 2561 สำนักงานการขึ้นทะเบียน หรือรับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ CNCA ประกาศขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทย 7 แห่งเท่านั้น ที่สามารถส่งเนื้อไก่และผลพลอยได้แช่แข็งไปจีนได้ ประกอบด้วย CPF จำนวน 2 โรงงาน GFPT สหฟาร์ม โกลเด้นท์ไลน์ ไทยฟู้ด และ F&F Food จึงทำให้ทั้ง 7 โรงงานนี้ได้รับอานิสงค์ราคาดังกล่าว

“ราคาไก่ระดับนี้ไม่เคยปรากฏที่ไหนในโลก เช่น ตีนไก่จากตันละ 2,000 ดอลลาร์ เพิ่มเป็น 4,200 ดอลลาร์  หรือ ปีกกลางไก่ จากตันละ 3,000 ดอลลาร์ เพิ่มเป็น 5,200 ดอลลาร์  ถือเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตเนื้อไก่ทั้ง 7 โรงงาน” นายคึกฤทธิ์ กล่าว

ล่าสุด ประเทศจีนต้องการบริโภคเนื้อไก่จำนวนมหาศาล ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กรมความปลอดภัยด้านอาหารนำเข้าส่งออก สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ต้องออกตรวจประเมินความปลอดภัยของเนื้อไก่จากหลายประเทศผู้ผลิตไก่ โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย  คณะจากจีนเพิ่งเข้ามาสุ่มตรวจ 10 โรงงานไก่-เป็ดของไทย จากทั้งหมด 22 โรง คาดว่าจะแจ้งผลประเมินออกมาได้ในเร็วๆนี้ หากจีนประกาศรับรองโรงงานไทยมากขึ้นก็จะสามารถส่งออกเนื้อไก่ไปจีนได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรอง

นอกจากนี้ ยังมีอีกปัจจัยบวกที่สำคัญ คือประเทศจีนไม่มีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไก่จากไทยและชิลี เพียง 2 ประเทศ ขณะที่ไทยได้เปรียบในแง่ระยะทางที่อยู่ใกล้จีนมากกว่า ทำให้อุตสาหกรรมไก่ของไทยมีความสดใสมากนับตั้งแต่นี้ไปจนกว่าจีนจะสามารถคลี่คลายปัญหาขาดแคลนเนื้อหมูของตนได้

สำหรับภาพรวมการส่งออกเนื้อไก่ของไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 เป็นปริมาณ 5.4 แสนตัน เพิ่มขึ้น 9.8 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ประเทศจีนนำเข้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่จากไทยใน 7 เดือนแรกของปีนี้รวม 33,500 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 712 % ส่งผลให้จีนกลายเป็นตลาดส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่จากไทยเป็นปริมาณสูงเป็นอันดับ 3 รองจากยุโรปและญี่ปุ่น

ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ของไทยตลอดทั้งปี 2562 น่าจะเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 9 แสนตัน รวมถึงมูลค่าการส่งออกที่น่าจะสูงเกินกว่าเป้าเช่นกัน

“เรามีความได้เปรียบกับประเทศคู่แข่งหลายด้านทั้ง ในแง่มาตรฐานการผลิตที่อยู่ในระดับสากล มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต ที่สำคัญด้วยระยะทางที่ใกล้กัน จึงส่งผลดีต่อการส่งออก  จะทำให้ยอดการส่งออกเนื้อไก่ไปจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง ทั้งยังส่งผลให้ระดับราคาเนื้อไก่ในประเทศแข็งตัวด้วย” นายคึกฤทธิ์ กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight