ดูหนังออนไลน์
Economics

‘หมอคลัง’ โมเดลอาสาให้ความรู้ประชาชนบริหารการเงิน

“อุตตม” ผลักดันโครงการ “หมอคลัง” โมเดลแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ระดมเครือข่ายกระทรวงคลัง ขันอาสาให้ความรู้ประชาชนเรื่องบริหารการเงิน ทำบัญชีรับจ่าย ลดหนี้-เพิ่มเงินออม 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประจำปี 2562 ว่า เรากำลังผลักดันโครงการ “หมอคลัง” ซึ่งเป็นโมเดลแก้ปัญหาความยากจน และแก้ไขความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างภูมิคุ้มกันผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก

“วันนี้เราต้องมองเรื่องสร้างความเข้มแข็งจากในพื้นที่ ซึ่งเป็นฐานราก โดยเริ่มต้นพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนของตนเอง จากนั้นแต่ละชุมชนก็ผนึกกำลังกันกลายเป็นปึกแผ่นสร้างความเข้มแข็งทั่วทุกพื้นที่ “

โดยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาแนวทาง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของกระทรวงการคลัง ทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สรรพากร ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้ง “หมอคลังอาสา” ซึ่งจะเป็นเครือข่ายอาสาช่วยดูแลสุขภาพเงินให้กับประชาชนตั้งแต่ต้นทาง

มุ่งเน้นให้ความรู้ ทักษะเชิงปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เรื่องการดูแลรายรับรายจ่าย การบริหารเงิน ลดการเป็นหนี้ มีเงินออม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการรับบริการอื่นๆ ทั้งด้านสินเชื่อ และบริการของธนาคารรัฐและพาณิชย์ สร้างความมั่นคงทางการเงินให้เกิดขึ้นในชุมชน

“ผมอยากเห็นการให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนอย่างบูรณาการ เป็นระบบ และทำอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแต่ทำในเชิงความคิด แต่ต้องให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม เรื่องนี้ถือให้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของกระทรวงการคลัง”

 

SARANYA THONGTHAB