ดูหนังออนไลน์
Politics

จับตา!! เปิดทรัพย์สิน ‘ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ-เอ๋’ 20 ก.ย.นี้

“ป.ป.ช.” เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินเพิ่มเติม ชี้ ส.ส. “พปชร.-ปชป.-อนค.” สุดอู้ฟู่ ลุ้นเปิดขุมทรัพย์ “ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์-ปารีณา” 20 ก.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย  คือ พล.อ.อ. ชูชาติ บุญชัย , พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์, ส.ว. กรณีเข้ารับตำแหน่งจำนวน 8 ราย คือ นายเฉลียว เกาะแก้ว, นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล, นางทัศนา ยุวานนท์, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์, พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล, พล.อ.วิชิต ยาทิพย์, นายอมร นิลเปรม และ ส.ส. กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 6 ราย คือ ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง, น.ส.ชนก จันทาทอง, พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์,นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ, นายรณเทพ อนุวัฒน์, นายสินิตย์ เลิศไกร

ซึ่งบัญชีทรัพย์สิน ส.ส.ที่น่าสนใจ อาทิ ร.อ. จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส. ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 42,365,947 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 3,864,627 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 38,501,320 บาท โดยเป็นทรัพย์สินอื่น 12,385,000 บาท เช่น  ปืนสั้นและปืนยาวรวม 4 กระบอก สร้อยคอทองคำ พระเลี่ยมทอง พระพุทธรูปเหรียญทองคำ พระเครื่องและเหรียญบูชา นาฬิกายี่ห้อหรู 10 เรือน เงินตราต่างประเทศ ยูเอส ดอลล่าร์มูลค่า 620,000 บาท และ ยูโรดอลล่าร์ มูลค่า 875,000 บาท

น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส. หนองคาย พรรคเพื่อไทย พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 7,648,889 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 6,156,080 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,492,809 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และเงินฝากแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าน.ส.ชนก ไม่มีทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) มีเพียงคู่สมรสที่แจ้งทรัพย์สินอื่นไว้ 100,000 บาท ประกอบด้วยอาวุธปืน 3 กระบอก

พ.ต.ต. ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 15,734,710 บาท มีหนี้สินซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 6,418 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,728,291 บาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน สิทธิและสัมปทาน โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินอื่น 23,890 บาท คืออาวุธปืนยี่ห้อ ชิก ซาวเออร์ 1 กระบอก นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 24,339,772 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่มีการแจ้งทรัพย์สินอื่นไว้แต่อย่างใด

นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส. ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคู่สมรส(ไม่ได้จดทะเบียน) มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 14,842,929 บาท  มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,399,064 บาท สินมากกว่าหนี้สิน 12,443,864 บาท ทั้งนี้ทรัพย์สินส่วนใหญ่ เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ในพื้นที่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และห้องชุด ที่แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กทม. ทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 3,235,000 บาท ประกอบด้วยพระเครื่อง 79 องค์ อาวุธปืน นาฬิกา เครื่องประดับ สร้อยคอทองคำ นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 208,760,297 บาท มีหนี้สิน 84,351,892 บาท ดังนั้นทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 124,408,405 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน เกือบทุกอำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 90 โฉนด

ส่วนบัญชีทรัพย์สิน ส.ว.ประกอบด้วย นายเฉลียว เกาะแก้ว คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 316,860,057 บาท มีหนี้สิน 31,270,234 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิ้น 285,589,822 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน อาทิ เงินลงทุนใน บจ.ไตรหิรัญ 2555 มูลค่ารวม 110,250,000 บาท และยังถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้จัดการใน บจ.โรงสีเกาะแก้วธัญญา 2 บจ.เอสซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) บจ.อู่ทอง ไรซ์ บจ.ก้องเกียรติกีรพัฒน์ไรซ์ อิมพอร์ต – เอกซ์พอร์ต นอกจากนี้ ยังระบุว่าให้ บจ.โรงสีเกาะธัญญา และบจ.โรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา 2 กู้ยืม จำนวน 31,000,000 บาท ส่วนที่ดิน มีจำนวน 54 โฉนด ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้านทรัพย์สินอื่น ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับ พระเครื่อง กระเป๋าแบรนด์เนม สร้อยคอทองคำ และปืน 4 กระบอก ขณะที่หนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกินจากธนาคารและเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

นางทัศนา ยุวานนท์ ส.ว.และคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 145,413,744 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 2,400 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 60.5 ล้านบาท และยังแจ้งว่า มีกระเป๋าแบรนด์เนม 28 ใบ นาฬิกาหรู 10 เรือน ปืน 1 กระบอก เครื่องประดับ 41 รายการ พระเครื่อง 7 รายการมูลค่า 11 ล้านบาทเศษ และปากกา St Dupont ฝังเพชร 1 ด้าม นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส.ว. และคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 10,433,151 บาท หนี้สิน 3 แสนบาท โดยในรายการทรัพย์สินอื่น ได้แจ้งว่า ครอบครองอาวุธปืน 1 กระบอก ส่วนรายได้ประจำ ผู้ยื่นระบุว่า มีรายได้จากตำแหน่งที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพฯ เดือนละ 5 หมื่นบาท ค่าเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์มติชน เดือนละ 2 หมื่นบาท ค่าเขียนบทกวีตามวาระต่างๆ เดือนละ 2 หมื่นบาท

พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 128,766,414 บาท หนี้สิน 4,571,685 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน124,194,728 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินอื่น อาทิ พระเครื่อง 7 องค์เป็นมรดก มูลค่า 40 ล้านบาท โดยมีพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (ได้รางวัลที่ 2 ในการประกวดพระเครื่องเมื่อปี 2561) มูลค่า 20 ล้านบาท 1 องค์ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่มูลค่า 15 ล้านบาท 1 องค์ และเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ปี 2503 1 องค์ มูลค่า 1 แสนบาท นาฬิกา Rolex 1 เรือน 2 แสนบาท กระเป๋าเอกสารหลุยส์วิตตอง 1 ใบ 1 แสนบาท ปืน 2 กระบอก มูลค่ารวม140,000 บาท ปากกาหมึกซึมมองต์บลัง 1 ด้าม 6 หมื่นบาท แหวนเพชร 5 กะรัต 1,500,000 บาท นาฬิกา Patek เพชรที่หน้าปัด 1 เรือน 220,000 บาท เป็นต้น โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 18,300,000 บาท อาทิ บ้านในซอยอารีสัมพันธ์ มูลค่า 13 ล้านบาท  คอนโดมิเนียมย่านพญาไทย 9 ล้านบาท โฉนดที่ดิน ต.ดินฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 30 ไร่ มูลค่า 12 ล้าน โฉนดที่ดิน ต.สามเสนใน เขตพญาไท 2 ฉบับ มูลค่า 12 ล้านบาท โดยพล.อ.วสันต์ สุริยมงคล ชี้แจงว่านางกุลริศา สุริยมงคล เป็นภรรยาโดยนิตินัยที่มีทะเบียนสมรส แต่ข้อเท็จจริงไม่ได้อยู่ด้วยกัน

พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 136,726,126 บาท หนี้สิน 8,039,078 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน128,687,047 บาท โดยส่วนใหญ่เป็น โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 40,368,000 บาท เงินฝาก 25,861,965 บาท เงินลงทุน 15,39,573 บาท ที่ดิน 10,974,550 บาท เป็นต้น, นางเบญจรัตน์ จริยาธาราสิทธิ์ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 51,874,867 บาท หนี้สิน 17,254,360 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 34,620,506 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดินโดย 35 ฉบับ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มูลค่ารวม 17,663,943 บาท น.ส.3รวม 29 ฉบับ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที ต.ในเมือง อ.พิมาย และ ต.พุแค อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี นายอมร นิลเปรม และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 143,294,242 บาท หนี้สิน 1,605 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 143,292,637 บาท โดยส่วนใหญ่เป็น เงินลงทุนของคู่สมรส 59,990,000 บาท ที่ดิน 45,671,914 บาท เป็นโฉนดที่ดิน 15 ฉบับ น.ส.3 อีก 1 ฉบับ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร และอ.เมือง จ.อุบลราชธานี  โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 22,700,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ที่น่าสังเกตคือ นายอมรแจ้งว่ามีรายได้รวม 696,000 บาท แต่มีรายจ่าย 3,136,818 บาท นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 1,072,509 บาท หนี้สิน 49,920 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,022,589 บาท โดยทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ มีการสะสมธนบัตรเก่าสมัยรัชกาลที่ 7,8,9 และรัชกาลปัจจุบัน รวม 150 ฉบับ นอกจากนั้นยังสะสมเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5,6,7,8,9 และรัชกาลปัจจุบัน รวม 2,000 เหรียญ

ส่วนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย  คือ พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 14,885,820 บาท มีหนี้สิน485,500 บาท พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 76,492,482 บาท และมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 950 บาท

ทั้งนี้ มีรายงานข่าว แจ้งว่า ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ป.ป.ช.เตรียมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งของ ส.ส.อีก 74 คน ซึ่งในจำนวนนั้นมีบุคคลที่สังคมเฝ้าจับตา อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, นายปิยบุตร แสงกนกกุล, น.ส.พรรณิการ์ วานิช, นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์, น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์, นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team