ดูหนังออนไลน์
Politics

ไฟเขียวต่อสัญญา ‘TOP’ เช่าที่ราชพัสดุทำโรงกลั่นฯ

สรรเสริญ แก้วกำเนิด
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อต่อสัญญาการที่ราชพัสดุให้กับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ระยะเวลา 30 ปี เพื่อเตรียมพร้อมก่อนหมดสัญญาเดิมในปี 2565 ประเมินค่าเช่าตลอดอายุสัญญารวม 12,000 ล้านบาท สำหรับการเช่าที่ดินดังกล่าวนั้น เพื่อใช้สำหรับการดำเนินกิจการโรงกลั่นน้ำมัน และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงกลั่นน้ำมัน

สำหรับการชำระผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญา แบ่งเป็น ค่าเช่าล่วงหน้า 30% ของผลประโยชน์ตอบแทนรวมตลอดอายุสัญญา โดยใช้อัตราส่วนลด 5% ต่อปี ณ วันทำสัญญาร่วมลงทุน (ปี 2561) และ ผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่เหลือเป็นค่าเช่ารายปีตลอดอายุสัญญา 30 ปี โดยใช้อัตราส่วนลด 5% ต่อปี และปรับเพิ่มค่าเช่า 10% ทุก 3 ปี ซึ่งมีความเหมาะสมกว่าการชำระค่าเช่าในอัตราคงที่ เนื่องจากเป็รหลักปฏิบัติทั่วไปของตลาดในการเช่าทรัพย์สิน

ทั้งนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ได้เสนอแผนการลงทุนกว่า 120,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจปิโตรเลียม หรือ Petroleum Hub ของประเทศไทย ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงควรกำกับให้บริษัท ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแผนการลงทุนดังกล่าว และปรับเพิ่มค่าเช่า และ/หรือกำหนดผลตอบแทนเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทประกอบธุรกิจหรือกิจการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงกลั่นน้ำมันจากที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่บนทรัพย์สินที่เช่าตามเงื่อนไขของร่างสัญญาร่วมลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight