Economics

‘ธปท.’ เปิดสถิติระบบแบงก์ไหน ‘ล่ม’ บ่อยสุด มาดู!!

“ธนาคารแห่งประเทศไทย” เปิดสถิติระบบไอทีแบงก์​ขัดข้อง “กรุงไทย” ครองแชมป์ล่มมากสุด​ 11​ ครั้ง​ “กรุงเทพ​-ทีเอ็มบี” ตามมาติดๆ​

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นครั้งแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ต่อสาธารณชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการแก่ประชาชน

น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ธปท.มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อระบบเกิดเหตุขัดข้อง

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับที่ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์เน้นให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ของประชาชนที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการ เห็นได้จากปริมาณธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการให้บริการอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่การให้บริการผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ

“ธนาคารกรุงไทย พบปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด รวม 11 ครั้ง ส่วนใหญ่ขัดข้องจากการให้บริการโมบายแบงก์กิ้ง 7 ครั้ง รองลงมา ธนาคารกรุงเทพ 5 ครั้ง ทหารไทย 4 ครั้ง ขณะที่ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ พบปัญหาโมบายแบงก์กิ้งขัดข้องเฉลี่ย 1 – 2 ครั้ง”

ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ แต่ไม่พบปัญหาระบบขัดข้องเลย

ทั้งนี้ ธปท.จึงได้ออกหนังสือเวียนเลขที่ ธปท. ฝตท.(01) ว.1208/2562 เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเปิดเผยข้อมูลสถิติระบบขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้ารายย่อยในช่องทางการให้บริการหลัก ได้แก่ Mobile Banking Internet Banking ATM/CDM และสาขา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์และ ธปท.เปิดเผยในภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์เป็นประจำทุกไตรมาส เริ่มเปิดเผยข้อมูลของไตรมาส 2 ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team